Manyetik rezonans görüntüleme kılavuzlu biyopsiler için biyopsi ve örnek iğne antenler

Ananda Kumar, Ergin Atalar and Ogan Ocali,

Biopsy and sampling needle antennas for magnetic resonance imaging-guided biopsies

patent no: 7778682, 08/2010

pdf: Biopsy and sampling needle antennas for magnetic resonance imaging-guided biopsies 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir