Manyetik Rezonans Destekli Elektrofizyoloji ve Ablasyon Prosedürleri İçin Sistem ve Yöntem

Henry R. Halperin, Ronald D Berger, Ergin Atalar, Elliot R. McVeigh, Albert Lardo, Hugh Calkins and Joao Lima,

“Manyetik Rezonans Destekli Elektrofizyoloji ve Ablasyon Prosedürleri İçin Sistem ve Yöntem”

System and Method For Magnetic-Resonance-Guided Electrophysiology and Ablation Procedures

patent no: 8099151, 01/2012

pdf: System and Method For Magnetic-Resonance-Guided Electrophysiology and Ablation Procedures 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir