Tıbbi Görüntüleme Sürecinde Tıbbi Cihaz Ekleme Aparatı

Gabor Fichtinger, Ergin Atalar, Louis L. Whitcomb, Robert Charles Susil, Axel Krieger and Attila Tanacs,

“Tıbbi Görüntüleme Sürecinde Tıbbi Cihaz Ekleme Aparatı”

Apparatus For Insertion of A Medical Device During A Medical Imaging Process 

patent no: 8706186, 4/2014

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir