Bir İletim Dizisi Sistemi Kullanan Bir Hastanın Çevreleyen Anatomisinden Takip Edilen Bir Öğenin Tasvirini Ayrıtan Manyetik Rezonans Yöntemi ve Aparatı

Haydar Celik and Ergin Atalar,

“Bir İletim Dizisi Sistemi Kullanan Bir Hastanın Çevreleyen Anatomisinden Takip Edilen Bir Öğenin Tasvirini Ayrıtan Manyetik Rezonans Yöntemi ve Aparatı”

Magnetic Resonance Method and Apparatus to Separate Depiction of A Tracked Item From Surrounding Anatomy Of a Patient Using A Transmit Array System

patent no: 8798713, 8/2014

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir