Görüntü Tabanlı Girişim İzleme ve Tarama Yer Rehberliği için Sistem ve Yöntem

Pelin Aksit, Shashank Sathyanarayana, Meiyappan Solaiyappan and Ergin Atalar

“Görüntü Tabanlı Girişim İzleme ve Tarama Yer Rehberliği için Sistem ve Yöntem”

System and Method for Image-Based Interventional Device Tracking and Scan Place Guidance

patent no: 9002433, Sep/2015

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir