2232 B International Fellowship for Early Stage Researchers Programının 2021 Çağrı Sonuçları Açıklandı

TÜBİTAK – Bilim Bursları ve Hibe Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2232 B Uluslararası Erken Aşama Araştırmacılar Bursu Programı’nın değerlendirme süreci tamamlandı.

Desteklenen araştırmacılar listesinde yer alan Dr.Taghi Khaniyev‘i tebrik ederiz. “Optimal Tümör Rezeksiyonuna Yönelik Bir Yaklaşım” başlıklı projede, beyin işlevselliğinde minimum bozulma ile tümörlü bir alanın maksimum rezeksiyonunu belirlemeye yardımcı olacak bir klinik karar destek aracı geliştirmeye çalışacaklar. Soruna ağ optimizasyonu açısından bakacaklar.