image001.gif

Drexel universitesinin yanı sıra  Johns Hopkins University,Stanford University, Duke Translational Research Institute gibi universite,enstitü ve arastırma merkezlerinden önemli isimleri misafir ettik.

Devamını oku: Drexel Universitesinin...

'Malign gliomların tedavisi için işlevselleştirilmiş PLGA nanopartiküllerinin tasarımı, in vitro ve in vivo değerlendirilmesi' başlıklı proje 1002 TUBITAK projesi olarak kabul görmüştür. Bu projede Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Beyin Cerrahisi ve Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi ve UMRAM yer almaktadır.  Dr.Kader Karlı Oğuz projenin görüntüleme kısmundan sorumludur.

Dr.Kader Karlı Oğuz 21-26 Nisan 2012 tarihlerinde yapılan American Society of Neuroradiology Kongresi'nde katıldığı beş çalışmanın ikisi UMRAM'da gerçekleştirdiği çalışmalara aitti. Çalışmaların başlıkları ve yazarları şu şekildedir:

DTI in Autosomal Recessive Spastic Ataxia of Charlevoix-Saguenay (ARSACS). Kader K. Oguz, Rahsan Gocmen, Sueda Turk, Goknur Haliloglu, Katja Doerschner.

Tract-Based Spatial Statistics of Diffusion Tensor Imaging in Hereditary Spastic Paraplegia with Thin Corpus Callosum. Kader K. Oguz, Eser Sanverdi, Cagrı Temucin, Sueda Turk, Katja Doerschner.


Neural Networks dergisinde yeni yayınlanan makalesinde Özgür Yılmaz görsel korteksteki dikkat mekanizmalarını incelemek için biyolojik yapılardan esinlenerek çok katmanlı bir sinir ağ modeli oluşturdu (http://dx.doi.org/10.1016/j.neunet.2012.01.005). Bu model, dikkat ile ilgili sinyallerin görsel korteksteki sinirlerin senkronizasyon karakteristiklerini modüle ettiğini, böylelikle ilgilenilmeyen bilginin bilince ulaşmadığını gösterdi. Bununla birlikte model şunu da göstermekteydi: dikkat sinyalleri dikkat edilen görsel bölgenin çevresindeki öznitelik işlemeyi artırmakta, bunun sonucu olarak öznitelik eşleşme hataları azaltılıp nesne takibi kalitesi iyileşmektedir. Özgür Yılmaz bu prensipleri bir nesne takibi algoritmasına uygulamış ve sık kullanılan bir veri setinde takip edilen nesnenin çevresindeki öznitelik işlemeyi artırarak yüzde elliden fazla bir performans artışı sağlamıştır.

 

2012 yılı Serhat Özyar onur ödülünü mezunlarımızdan Yiğitcan Eryaman aldı. Bu yıl 3 kişi genç bilim insanı ödülünü alırken, 3 kişi de onur ödülü aldı. Ayrıca bir kişiye de seçici jüri özel ödülü verildi. Ödül doktorasını başvuru tarihinden en çok bir yıl içerisinde tamamlamış üstün başarılı genç bilim adamlarına verilmektedir. Yiğitcan Eryaman'ı tebrik ederken bu fırsat ile Dr. Serhat Özyar'i da anıyoruz. 2002 yılında kaybettiğimiz Serhat Özyar, kendisini bilme adamış genç bir bilim insanıydı. Doktorasını ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü‘nde tamamlamış olan Serhat Özyar, yaşamını yitirdiğinde aynı bölümde öğretim üyeliği yapmakta idi.

UMRAM'da gerçekleştirilecek olan "Görsel algıda çevresel baskılamanın dikkat ile değişimi" (Hüseyin Boyacı, Zahide Pamir, Bilge Türközer) adlı projenin TUBITAK Hızlı Destek (1002) programı kapsamında desteklenmesi kabul edildi. Bir yıl sürecek projede hareket algısında çevresel baskılama psikofizik ve sinir görüntüleme (fMRI) yöntemleri ile araştırılacak. Proje ile literatürde bulunan ve merkez-çevre antagonizmaları ile açıklanan bazı şaşırtıcı çevresel etkileri ayrıntılı bir biçimde irdelemeyi ve bunların altında yatan sinirsel mekanizmaları fMRI ile doğrudan tespit etmeyi amaçlıyoruz.

Vucütlarında metalik implant olan hastaların MR görüntüleri alınması sakıncalı olabilir. Yiğitcan Eryaman kuşkafesi sargısını iki terminalden sürerek implant ısınmasının önemli bir şekilde azaltılabileceğini gösterdi. Şekilde bir domuz üzerine yapılan öncü çalışma görülmekte. Bu konuda bir makale "Magnetic Resonance in Medicine" isimli dergiye kabul edildi. Makalenin ingilizce ismi "Reduction of the RF Heating of Metallic Devices Using a Dual-Drive Birdcage Coil." Makalenin yazarları Yiğitcan Eryaman, Esra  Abacı Türk, Oktay Algın, Çağdaş Oto ve Ergin Atalar.