umram3.png

Yiğitcan Eryaman, Sinan Hersek and Ergin Atalar Magnetic Resonance in Medicine isimli derginin editörüne "Comments on Ensuring Safety of Implanted Devices Under MRI Using Reverse Polarization" başlığı altında bir mektup yazdı. Bu mektupda William R. Overall, John M. Pauly, Pascal P. Stang and Greig C. Scott tarafından yazılan ve MRMin 2010 yılında 64 cilt nolu 3üncü sayısında basılan yazılarındaki önemli bir hatayı anlatılmaktadır.

 

Yigitcan Eryaman’ın yazdığı ve Magnetic Resonance in Medicine adlı derginin Mayıs 2011 sayısında basılmış olan makale MR Görüntüleme esnasındaki olası ısınma problemine çözüm sunuyor.Makalenin linki için bakınız. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mrm.22724/abst

Emre Kopanoglu, Vakur B. Erturk and Ergin Atalar tarafından yazılan "Analytic expressions for the ultimate intrinsic signal-to-noise ratio and ultimate intrinsic specific absorption rate in MRI" isim makale MRM dergisinin web sayfasından ulaşılabilir. Bu makalede yazarlar sinyal gürültü oranı için alt limiti ve özgül soğurma hızı için de bir üst limiti bir matematiksel formül ile vermişlerdir

Yigitcan Eryaman 11 Mart 2011 tarihinde Electrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünden doktorasını aldı. Doktora tez konusu "Manyetik Rezonans Görüntülemesinde Özgül Soğurma Hızının Azaltıması Konusunda Yenilikçi Yöntemler". Tez savunması sırasında Duisburg-Essen Üniversitesinden Prof. Dr. Mark Ladd jüri üyesi idi. Diğer jüri üyeleri Prof. Dr. Ayhan Altintas, Prof. Dr. Yusuf Ziya Ider, Prof. Dr. Murat Eyuboglu ve Prof. Dr. Ergin Atalar.

 

UMRAM araştırmacıları ilk ortak çalışma gezilerini Ağustos 2009 da gerçekleştirdiler. Araştırmacılarımız , Boğaziçi Üniversitesi’nden bir grupkatılımcı ile, Ankara-İstanbul arasındaki bir orta nokta olanBolu-Hindiba Pansiyondabuluştular. Toplantıda Prof.Ziya İder MRG Cihazının gelişi ile Dr. Cengizhan Öztürk ve Dr. Arda Deniz Yalçınkaya da üzerinde çalışmakta oldukları projeleri olan yeni kateter izleme yöntemleri konusunda konuştular.

Siemens A. S. ve Bilkent Üniversitesi arasında Aralık 2008 de bir ortak araştırma anlaşması imzalandı. Bu anlaşmaya göre Siemens,MAGNETOM Trio sistem’ e ait her türlüyazılım geliştirme araçlarını ve donanımını, UMRAM da geliştirilecek olan fikrin mülkiyetini paylaşma karşılığında UMRAM araştırmacılarına açacak. Bu anlaşma ile, UMRAM araştırmacılarının Siemens’ in geliştirme paketindeki çalışmalara erişimi mümkün olacak.

Resimde Dr. Reinhold E. Achatz (Siemens AGŞirket Araştırma ve Teknoloji Müdürü, Müdür Yardımcısı ve Prof.Dr.Ergin Atalar (UMRAM Direktörü), Dr.Ufuk Eren (Siemens AŞ nin Medikal Çözümler Müdürü) şahitliğinde anlaşmayı imzalarlarken görünüyor.

Merkezimiz Bilkent Üniversitesi Cyberpark içerisinde Cyberplaza C-blok ikinci katta toplam 750 m2 alan üzerinde kurulmuştur. Yapının 400 m2 si laboratuvar alanlarına ayrılmıştır. Tesisde bir adet 3 tesla MR odası ve anjiyografi odası dışında şu anda ofis olarak kullanılmakla beraber alımının yakın bir gelecekte gerçekleştirilmesi düşünülen bir 1,5 tesla MR odası, hayvan ameliyat odası ve kimya laboratuarı, radyofrekans laboratuvarı, psikofizik laboratuvarı, soyunma odaları ve teknik hacimler mevcuttur. Buna ek olarak da 337m2 lik alanı ofisler, toplantı salonu ve bekleme bölümleri teşkil etmektedir.