image004.gif

UMRAM araştırmacısı Arzu Ceylan Has'ın 19 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Dr. Hediye Pınar Günbey ile beraber yaptığı bir çalışması European Society of Radiology da yayınlandı. Bu çalışmada amaç, beyaz cevher bütünlüğünün  (WM) ve gri maddenin (GM)Down sendromu (DS) olan küçük çocuklarda  volümetrik analizler ve difüzyon tensörü görüntüleme yolu (DTI) ile hacimsel değişikliklerinin başlangıç değerlendirmesinin yapılmasıdır.

Çalışmaya DS'li 10 çocuk ve sekiz sağlıklı kontrol denek dahil edildi. DTI çalışmalarında Tract-based spatial statistics(TBSS) kullanılarak  bütün beyin voksel akıllı analizinin  (FA) ve ortalama difüzivitenin (MD) fraksiyonel anizotropisi çalışıldı. Volumetrik analizler, kortikal hacimlerin bölgesel ölçümlerini elde etmek için otomatikleştirilmiş segmentasyon yöntemi ile yapıldı.

Ön sonuçlar, DTI ve volümetrik analizlerin, DS'li çocuklarda nörogelişimsel gecikmenin en erken tamamlayıcı değişikliklerini yansıtabileceğini ve bilişsel gelişim için WM'nin ve GM bütünlüğünün belirli öğelerinin yedek biyolojik belirteçleri olabileceğini düşündürmektedir.

Makale için: 

 

 

 

 

UMRAM araştırmacıları Prof. Kader Karlı Oğuz ve Arzu Ceylan Has'ın yeni bir çalışması, Multiple Sclerosis and Related Disorders'ın Kasım sayısında yayınlandı. Bu çalışmada klinik izolelik sendromunda (CIS) bilişsel bozukluk profili ve kortikal inflamasyon, kortikal ve derin gri cevher atrofisi ve beyaz cevher lezyonlarının bilişsel düşüşe katkısı araştırılmıştır. Bu amaçla, klinik olarak izole sendromlu otuz hasta ve demografik olarak eşleştirilmiş yirmi sağlıklı kontrol,  Rao Rao Brief Repeatable Battery ile nöropsikolojik değerlendirmeye tabi tutuldu ve beyin manyetik rezonans görüntüleme, 3T tarayıcı kullanılarak çift inversiyon iyileşmesi ile gerçekleştirildi.

 

Bu çalışmada, yaşın beynin hacim ölçümlerini etkilediği halde hastalık süresi ve eğitim yıllarının bazı bilişsel test puanlarını etkilediği  gözlemlenmiştir. Test performansları ve hacimsel önlemler arasındaki korelasyonları analiz ederken, araştırmacılar bu karışık faktörleri  ve korelasyonların doğruluğu da kontrol edilmiştir. BDT'li hastalarımızda bilişsel bozukluğun, en başta serebral beyaz cevher, serebellar kortikal ve derin gri cevher atrofisi ile ilişkili olduğu, ancak en azından hastalığın erken evresinde kortikal inflamasyon ile ilişkili olmadığı gösterilmiştir. Makale için : 

UMRAM'da MEGAPRESS sekansıyla yapılan MR-Spektroskopi araştırmalarında Dr. Murat İlhan Atagün ve arkadaşları şizofreni ve bipolar bozuklukta sylvian (lateral) fissür etrafı yapılarda GABA düzeylerini değerlendirmişlerdir. Şizofreni hastalarında bipolar bozukluk ve sağlıklı kontrol gruplarına kıyasla GABA düzeylerinin sağ hemisfer lateral fissür etrafı yapılarda artmış olduğunu tespit edilmiştir. Araştırmacılar ayrıca antipsikotik ilaçların dozlarıyla GABA düzeyleri arasında ilişkili olduğunu saptamışlardır. Makaleye ulaşmak için tıklayınız: 

Yeni yıl kutlamasını bu yıl Aysel Sabuncu Beyin Araştırmaları Merkezi 2016 Bilimsel Toplantısı ile birleştirdik. Gün Dr. Emre Guven'nin sıkıştırılmış algılama konusundaki çok beğeni toplayan konuşması ile başladı. Merkezimizin dört araştırmacısının kısa konuşmaları ile devam eden toplantının son bilimsel konuşması Prof. Dr. Turgay Dalkara'nın beynin keşfi üzerine yaptığı heyecan verici konuşma idi. Konuşmalarda katılım yüksekti ve konferans odamız kapasitesini aştı. Son olarak da 38 poster sunumu yapıldı ve katılımcılara yemek sunuldu. Bu etkinlik 6 saat sürdü ve toplam katılım 100ün üzerinde idi. Aysel Sabuncu Beyin Araştırmaları Merkezi ve UMRAM olarak tüm sunum yapan araştırmacılara, katılımcılara ve misafirlerimize teşekkür ederiz.

 

UMRAM araştırmacıları tarafından insan görme sistemi üzerine yapılan yeni bir çalışma Nature Scientific Reports dergisinde yayınlanmıştır. Temel olarak bu çalışmada, daha önceden geliştirilen bir hareket adaptasyonu paradigması kullanılarak, insan görsel sistemindeki ON and OFF kanalları arasındaki uzamsal ve zamansal korelasyonun dinamiği araştırılmıştır. Elde edilen davranışsal veriler, bu iki kanal arasındaki ve kanallar içindeki korelasyonların önemli ölçüde farklı zamansal dinamiklere sahip olduğunu göstermiştir.  Çalışmanın tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Redi Poni yüksek lisans tez çalışmasını 15 Ağustos 2016da sundu. Tez çalışmasının başlığı "A Digitally Controlled Class-E Amplifier for MRI". Bu çalışmada Redi E-sınıfı güç yükseltecinin çok verimli bir MRI RF güç vericisi olarak kullanılabileceğini gösterdi. Ayrıca bu güç gükseltecini sayısal  olarak çalıştırılabileceğini kanıtladı. Şekilde üst panelde iki güç yükseltecini birlikte kullanarak elde edilen MR görüntüleri gözükmektedir. Alt panelde ise bu vericilerin birisi kapatılınca elde edilen görüntü gösterilmiştir. Redi doktora çalışmasını Fransa'da devam edecektir.

full-duplex architectureMaryam Salim 25 Mayıs 2016da yüksek lisans tezini savundu. Tezinin başlığı "Sıfır TE görüntülemesi için fuldubeks MRG." Maryam'ın temel amacı telekominikasyon için geliştirilen fuldubleks teknolojisini MRGye uyarlamak idi. Temel amaç ise bu teknolojiyi kullanarak radyo-frekans darbeleri verilirken MR sinyalinin alınmasını sağlamaktı. Maryam çalışmalarına Amerika Birleşik Devletlerinde Elektromanyetik konusunda devam edecektir.