image005.gif

 

UMRAM araştırmacıları tarafından insan görme sistemi üzerine yapılan yeni bir çalışma Nature Scientific Reports dergisinde yayınlanmıştır. Temel olarak bu çalışmada, daha önceden geliştirilen bir hareket adaptasyonu paradigması kullanılarak, insan görsel sistemindeki ON and OFF kanalları arasındaki uzamsal ve zamansal korelasyonun dinamiği araştırılmıştır. Elde edilen davranışsal veriler, bu iki kanal arasındaki ve kanallar içindeki korelasyonların önemli ölçüde farklı zamansal dinamiklere sahip olduğunu göstermiştir.  Çalışmanın tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Redi Poni yüksek lisans tez çalışmasını 15 Ağustos 2016da sundu. Tez çalışmasının başlığı "A Digitally Controlled Class-E Amplifier for MRI". Bu çalışmada Redi E-sınıfı güç yükseltecinin çok verimli bir MRI RF güç vericisi olarak kullanılabileceğini gösterdi. Ayrıca bu güç gükseltecini sayısal  olarak çalıştırılabileceğini kanıtladı. Şekilde üst panelde iki güç yükseltecini birlikte kullanarak elde edilen MR görüntüleri gözükmektedir. Alt panelde ise bu vericilerin birisi kapatılınca elde edilen görüntü gösterilmiştir. Redi doktora çalışmasını Fransa'da devam edecektir.

full-duplex architectureMaryam Salim 25 Mayıs 2016da yüksek lisans tezini savundu. Tezinin başlığı "Sıfır TE görüntülemesi için fuldubeks MRG." Maryam'ın temel amacı telekominikasyon için geliştirilen fuldubleks teknolojisini MRGye uyarlamak idi. Temel amaç ise bu teknolojiyi kullanarak radyo-frekans darbeleri verilirken MR sinyalinin alınmasını sağlamaktı. Maryam çalışmalarına Amerika Birleşik Devletlerinde Elektromanyetik konusunda devam edecektir.

UMRAM yüksek lisans araştırmacılarından Zeynep Yıldırım “Çoklu-duyumlu Çağrışımsal Öğrenmenin Hareket Algısını Etkilemesiyle Fonksiyonel Ağlarda Oluşan Etkileşimler” başlıklı Master tezini başarıyla sunmuştur. Tez komite üyeleri Hulusi Kafalıgönül (Danışman, Bilkent Üniversitesi), Aaron Clarke (Bilkent Üniversitesi) ve Nihal Apaydın’dan (Ankara Üniversitesi) oluşmuştur. Ayrıca bu başarısıyla Zeynep Yıldırım Bilkent Üniversitesi Disiplinlerarası Sinirbilimi Programı’nın ilk mezun ögrencisi olmuştur.

Zahide Pamir ve Hüseyin Boyacı tarafından yürütülen çalışma Vision Research adlı dergide yayımlandı. Bu çalışmada, ilk kez bağlama dayalı açıklığın kontrast algısını etkilediği gösterilmiştir. Çalışmada, kullanılan basit bir görsel uyaranın ve bu uyaranın üzerine yerleştirildiği fonun fiziksel değerlerinin aynı olduğu iki durum yaratılmıştır. Kullanılan fonların luminans değerleri eşit olmasına rağmen, durumlardan birinde bağlamın etkisiyle fonun açıklık değeri diğer duruma göre daha yüksektir. Sonuçlar, açıklık değeri yüksek olan fon üzerinde bulunan uyaranın kontrastının daha yüksek olarak değerlendirildiğini göstermiştir. Buna göre, görsel sistemin algılanan kontrast değerinin hesaplanmasında açıklık bilgisini kullandığı görülmüştür. Çalışmanın tamamına buradan ulaşabilirsiniz

UMRAM yenilikçi Manyetik Parçacık Görüntüleme (MPG) teknolojileri geliştirmek için ASELSAN ve Almanya'dan Lübeck Üniversitesi ve Nano4Imaging şirketi ile işbirliğine giriyor. Bu Türk-Alman 2+2 projesi, iki ülke tarafından yapılan bilimsel değerlendirmeler sonucu 130 başvuru arasından desteklenmek üzere seçilen 9 projeden biri oldu. Üç yıllık bu projenin Türkiye tarafını TÜBİTAK, Almanya tarafını ise Federal Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF) destekleyecek. Projenin en önemli amacı MPG'nin güvenli ve hızlı bir girişimsel görüntüleme yöntemi olarak geliştirilmesi. Projenin Bilkent ayağını Yrd. Doç. Dr. Emine Ülkü Sarıtaş yürütecek. 

Bu proje yakın zamanda ulusal basında duyuruldu. Şu linkte bu haberlerden birini görebilirsiniz.

Özgür Yılmaz, Dr. Emine Ülkü Sarıtaş ve Dr. Tolga Çukur tarafından yürütülen çalışma JMRI adlı dergide yayımlandı. Bu çalışmada çoklu bobinlerle elde edilen bSSFP görüntülerinde faza duyarlı su-yağ ayrımı için yeni bir teknik geliştirildi. In vivo sonuçlara göre, önerilen teknik su-yağ ayrımını geleneksel metotlara göre daha iyi başarmıştır. Çalışmanın tamamına buradan ulaşabilirsiniz.