umram1.png

 

UMRAM araştırmacılarından Alireza Sadeghi Tarakameh, Bilkent Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölölümünden yüksek lisans derecesini aldı. 18 Mayıs 2016da yaptığı tez sunumunda kuşkafesi benzeri radyo-frekans veriici dizisi tasarımını anlattı. Alireza çalışmasında bu verici dizisini bir devre analizi yolu ile çözdü. Alireza'nın tez jürüsi Orta Doğu Teknik Üniversitesinden Özgür Salih Ergül ve Bilkent Üniversitesinden Vakur Ertürk and Ergin Atalar'dan oluşmakta idi. Tez danışmanı Ergin Atalar'dır. Alireza eğitimine Bilkent Üniversiteside doktora öğrencisi olarak devam edecektir.

Katja Doerschner'e  Bilkent Üniversitesi tarafından doçentlik ünvanı verildi. Dr. Doerschner Eylül 2008'den bu yana, Bilkent Üniversitesi, İdari İktisadi ve Siyasi Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü öğretim üyesidir. Katja Doerschner hali hazırda  Bilkent Üniversitesinden izinli olarak, Alexander von Humboldt Vakfı tarafından kendisine verilen Sofia Kovalevskaya ödülü çerçevesinde  Giessen Üniversitesinde araştırmalarına devam etmektedir.

Minessota Üniversitesinde öğretim üyesi olan Prof. Kamil Uğurbil, 15inci Vehbi Koc ödülünü aldı. Ödül töreninde bir gün evvel UMRAMı ziyaret etti. Dr. Uğurbil MRG konusunda çok tanınmış bir bilimadamıdır. Bilime çok önemli katkılarından birisi de fonksiyonel MRG yönteminin bulunmasıdır. 400ün üzerinde yüksek etki faktörü olan makalesi bulunan Dr. Uğurbil'in bilimsel etkisinin bir endikatörü olarak h-faktörünün 93 olduğu söylenebilir. 

 

Hikayesini vidyodan izyebilirsiniz.

Ali Khatibi UMRAM öğretim üyelerinin arasına katıldı. Ali KU Leuven, Belçika'dan doktorasını aldı. Daha sonra doktora sonrası çalışmalarını yapmak üzere Montreal Üniversitesi'de bulundu. 2015 Eylül ayından beri Bilkent Psikoloji bölününde yadımcı doçent kadrosunda çalışmaktadır. Alı Khatibi'nin temel araştırma konusu acıdır. Özellikle acının algılanma mekanizmalarını inceleyen Ali, MRGyi çalışmalarında bir araç olarak kullanmaktadır. 

UMRAM öğretim üyelerinden Emine Ulku Saritas Manyetik Rezonans Görüntülemesi ve Manyetik Parçacık Görüntülemesi konularında yaptığı çalışmaları için "Bilim Akademisi Genç Bilim Insanları Ödül Programı (BAGEP)" ödülünü aldı. Bu yıl toplam 48 bilim adamı BADEP ödülünü aldı. Bilim Akademisi bilimsel liyakat, özgürlük ve dürüstlük ilkelerini bağımsız bir sivil toplum kuruluşu olarak tanıtmak, örneklemek ve gözetmek için Kasım 2011da kuruldu. UMRAM öğretim üyesi Ergin Atalar Bilim Akademisi üyesidir.

 


 UMRAM yeni bir binaya taşındı!!  Sayın Aysel Sabuncu'nun katkısı ile Bılkent Üniversitesi'nde Aysel Sabuncu Beyin Araştırmaları Merkezi kuruldu. UMRAM tüm operasyonunu daha büyük ve güzel olan yeni binada devam etmeye başladı. 3 tesla MRG cihazı tamamen çalışmaktadır. UMRAM açık kapı politikasına devam etmektedir. MRG konusunda çalışmak isteyen bütün araştırmacıları UMRAMda görmek dileği ile.

Doç. Dr. Oktay ALGIN tarafından UMRAM’da yapılan yeni bir çalışma daha saygın tıp dergilerinden birinde (Neuroradiology) yayınlandı. Bu çalışmada, beyin cerrahi ameliyatlarında oldukça önemli fakat radyolojik olarak gösterilmesi zor olan Liliequist membranı’nın MR ile gösterimesine yönelik yeni bir yaklaşım vurgulandı. Bu yeni çalışmada, Liliequist membranı’nın intakt olup olmadığının ve morfolojik özelliklerinin gösterilmesinde 3-boyutlu SPACE (3B-SPACE) sekansının oldukça etkin olduğu saptandı.

3D-SPACE tekniğinin beyin omurilik sıvısı dolaşımının değerlendirilmesindeki ve hidrosefali hastalarının yönetimindeki etkinliği; Dr. ALGIN tarafından ilk kez 7 yıl önce hayvan deneyleri sırasında keşfedilmiştir. Bu sekansın ve varyantlarının birçok alandaki uygulaması ile ilgili 7 yıldır UMRAM’da Dr. Algın tarafından birçok çalışma yürütülmüştür ve araştırmalar devam etmektedir. Bu çalışmaların detaylarına aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=algin+3d-space