image001.gif

Yrd. Doç. Dr. Emine Ülkü Sarıtaş tarafından yapılan bir çalışma Medical Physics dergisinde yayınlandı. Bu çalışmada zamana göre değisen manyetik alanların insanlar üzerindeki sinir uyarımı etkisinin manyetik alanın süresine bağlılığı incelendi. Sonuç olarak, manyetik alan süresi arttıkça uyarı eşiğinin düştüğü ve bu etkinin frekanstan bağımsız olduğu gösterildi. Çalışmanın detaylarına şu linkten ulaşılabilir. 

 

UMRAM öğretim üyeleri Tolga Çukur ve Emine Ülkü Sarıtaş 2015 senesi 'TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilimİnsanlarını Ödüllendirme Programı' kapsamında ödüle layık görüldüler. Her yıl Türkiye'nin  en başarılı genç bilim insanlarına araştırmalarını desteklemek amacıyla verilen ödüle bu yıl layık görülen 38 kişi arasında Tolga Çukur ve Emine Sarıtaş'ın da olması UMRAM olarak bizi bir kere daha gururlandırdı. Hatırlanacağı gibi bu ödüle daha önce 2009 yılında Hüseyin Boyacı ve 2012 yılında da Katja Doerschner layık görülmüştü.

 Hulusi Kafaligonul (ve meslektaşları) “Feedforward ve Feedback Processes in Vision” adında özel bir sayının editörlüğünü yapmışlardır. Korteks’deki farklı görsel alanlar aşağıdan yukarıya ileri besleme (feedforward), yukarıdan aşağıya geribildirimsel (feedback) ve aynı hiyerarşik seviyedeki sinirsel oluşumlar vasıtasıyla birbirlerine bağlanmışlardır. İleri besleme ve geribildirimsel projeksiyonların görmedeki rolü üzerine güncel bakış açılarını sağlamak için yaklaşık 35 görsel bilimci bu sayıya katkı sağlamıştır. Özet bilgi için editoryal makale bu linkten erişilebilir. Bütün sayı/Ekitap bu websayfasından indirilebilir.  

Algı hem duyusal sisteme sağlanan veriler hem de önceki kazanılmış tecrübelerimiz (çağrışımsal öğrenme gibi) tarafından şekillenmektedir. Önceki tecrübelerin duyusal sistemlere sağlanan verilerle nasıl bir etkileşim halinde olduğu ve en son algıyı şekillendirmede nasıl bir rol aldığı tam anlamıyla bilinmemektedir. Frontiers in Integrative Neuroscience’ da yayınlanan makalelerinde, Can Oluk ve Dr. Hulusi Kafaligonul bu konuya hareket algısı bağlamında ışık tutmayı hedeflemişlerdir. Farklı hareket mekanizmalarını aktive eden uyaranlar kullanarak, görsel-işitsel çağrışımsal öğrenmenin erken seviye hareket algısını/mekanizmalarını etkilediğini göstermişlerdir. Bu sonuçlar çağrışımsal öğrenmenin erken seviye algısal işlemlerde rol alabildiğine işaret etmektedir. Detaylı bilgi için: makale websayfası

 

UMRAM öğretim üyesi Dr. Tolga Çukur tarafından yürütülen yeni bir çalışma IEEE' nin Tıbbi Görüntüleme İşlemleri sayısında yayımlandı. Çalışma yeni görüntü elde etme /hızlı kararlı serbest devinim halli(SSFP) görüntülemede sinyal kaybının azaltılması   stratejisini açıklamaktadır. SSFP görüntüleme çok yüksek SNR verim sunmasına rağmen, geniş bir manyetik alandaki  homojensizlik bölgelesinde sinyal kaybına uğrar. Geliştirilen strateji tarama süresini artırmadan sinyal kaybını en aza indirmek için sıkıştırılmış algılama rekonstrüksiyonu ile uyarlanmış veri toplama desenlerini bir araya getiriyor. 

 

 

Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Nörobilim Programı Bölümü ve UMRAM öğretim üyesi Y.Doç.Dr. Tolga Çukur (Avrupa Moleküler Biyoloji Örgütü) Kurulum Desteği'ne layık görülmüştür.Kendisi bu yıl bu hibe programı kapsamında desteklenmesine karar verilen 8 bilim adamından birisi olmuştur. Kurulum Desteği Hibe programının  amacı yaşam bilimleri konusunda çalışmakta olan genç bilim insanlarını, üye devletler içerisinde kendi araştırma gruplarını kurmaları konusunda desteklemektir. kendi araştırma gruplarını kurmak desteklemektir. 

 

Manyetik Parçacık Görüntüleme 5. Uluslararası Çalıştayı (2015 IWMPI) Mart 2015 26-28 arasında İstanbul'da gerçekleştirildi. 14 ülkeden 150 araştırmacının katılımı ile yapılan 3 günlük atölye çalışmasında, 43 sözlü sunum, 64 poster sunumu, 4 açılış konuşması ve 6 seminer verildi. Çalıştayın içeriği IEEExplore Konferansı Yayınları'nca online olarak yayınlanacak. Atölye, Bilkon ile işbirliği içinde ama büyük ölçüde  UMRAM tarafından organize edildi ve UMRAM öğretim üyesi Y.Doç. Dr. Emine Ülkü Sarıtaş tarafından yönetildi.