image003.gif

Algı hem duyusal sisteme sağlanan veriler hem de önceki kazanılmış tecrübelerimiz (çağrışımsal öğrenme gibi) tarafından şekillenmektedir. Önceki tecrübelerin duyusal sistemlere sağlanan verilerle nasıl bir etkileşim halinde olduğu ve en son algıyı şekillendirmede nasıl bir rol aldığı tam anlamıyla bilinmemektedir. Frontiers in Integrative Neuroscience’ da yayınlanan makalelerinde, Can Oluk ve Dr. Hulusi Kafaligonul bu konuya hareket algısı bağlamında ışık tutmayı hedeflemişlerdir. Farklı hareket mekanizmalarını aktive eden uyaranlar kullanarak, görsel-işitsel çağrışımsal öğrenmenin erken seviye hareket algısını/mekanizmalarını etkilediğini göstermişlerdir. Bu sonuçlar çağrışımsal öğrenmenin erken seviye algısal işlemlerde rol alabildiğine işaret etmektedir. Detaylı bilgi için: makale websayfası

 

UMRAM öğretim üyesi Dr. Tolga Çukur tarafından yürütülen yeni bir çalışma IEEE' nin Tıbbi Görüntüleme İşlemleri sayısında yayımlandı. Çalışma yeni görüntü elde etme /hızlı kararlı serbest devinim halli(SSFP) görüntülemede sinyal kaybının azaltılması   stratejisini açıklamaktadır. SSFP görüntüleme çok yüksek SNR verim sunmasına rağmen, geniş bir manyetik alandaki  homojensizlik bölgelesinde sinyal kaybına uğrar. Geliştirilen strateji tarama süresini artırmadan sinyal kaybını en aza indirmek için sıkıştırılmış algılama rekonstrüksiyonu ile uyarlanmış veri toplama desenlerini bir araya getiriyor. 

 

 

Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Nörobilim Programı Bölümü ve UMRAM öğretim üyesi Y.Doç.Dr. Tolga Çukur (Avrupa Moleküler Biyoloji Örgütü) Kurulum Desteği'ne layık görülmüştür.Kendisi bu yıl bu hibe programı kapsamında desteklenmesine karar verilen 8 bilim adamından birisi olmuştur. Kurulum Desteği Hibe programının  amacı yaşam bilimleri konusunda çalışmakta olan genç bilim insanlarını, üye devletler içerisinde kendi araştırma gruplarını kurmaları konusunda desteklemektir. kendi araştırma gruplarını kurmak desteklemektir. 

 

Manyetik Parçacık Görüntüleme 5. Uluslararası Çalıştayı (2015 IWMPI) Mart 2015 26-28 arasında İstanbul'da gerçekleştirildi. 14 ülkeden 150 araştırmacının katılımı ile yapılan 3 günlük atölye çalışmasında, 43 sözlü sunum, 64 poster sunumu, 4 açılış konuşması ve 6 seminer verildi. Çalıştayın içeriği IEEExplore Konferansı Yayınları'nca online olarak yayınlanacak. Atölye, Bilkon ile işbirliği içinde ama büyük ölçüde  UMRAM tarafından organize edildi ve UMRAM öğretim üyesi Y.Doç. Dr. Emine Ülkü Sarıtaş tarafından yönetildi.

 

UMRAM'a da ev sahipliği yapacak olan Aysel Sabuncu Beyin Araştırmaları Merkezi'nin temel atma töreni   Bilim,Sanayi ve  Teknoloji Bakanı Sayın Fikri Işık'ın da katılımı ile 30 Nisan'da Cyberpark'da yapıldı. Bu merkez benzeri yardımları takdirle izlenen hayırsever iş kadını Aysel Sabuncu ve Bilkent Üniversitesi arasında imzalanmış olan bir bağış protokolu ile hayata geçirilmektedir.

UMRAM tarafından da desteklenecek olan bu yeni merkez UMRAM geleneğinin bir devamı olarak yine tüm üniversitelerden bilim adamlarına açık olacaktır.  Asıl amacı beynin sırlarını çözmek ve beyin araştırmalarına adanmış olmak olan bu merkezin önemli hedeflerinden bir diğeri de tüm dünyada yeni teknolojilerin geliştirilmesi bağlamında en etkili metod olduğuna inanılan interdisipliner araştırma pratiklerini desteklemek ve geliştirmektir. Bu nedenle, Türkiye ve yurt dışında tıp, fizik, moleküler biyoloji ve genetik, psikoloji ve mühendislik alanlarında araştırma yapan tüm bilim adamları merkezin imkanlarını kullanabilecek ve aynı zamanda burada diğer alanlardan araştırmacılarla  işbirliği fırsatları yaratabilecektir. Sabuncu Beyin Araştırmaları Merkezi, Türkiye'de ki bu tip merkezlerin ilki durumundadır.

 

Bilkent Cyberpark'da yapılmakta olan inşaatın bir sene içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

 

 

 

Dr Kader Karlı Oğuz ve Arzu Ceylan Has'in  Hacettepe Hastanesi Nöroloji bölümü ile  İskemik (Ischemic) İnme hastaları üzerinde yaptıkları çalışma Stroke'un Ocak 2015 sayısında yayımlandı. Aynı sayıda makale hakkında editorial yazılacağı bildirilmiştir. Çalışmada sürekli olmayan/düzensiz atrial fibrilasyon(AF)'lu hastalar, paroksismal AF'lu ve atrial fibrilasyonu olmayan hastalar ile karşılaştırılarak iskemik inme hastalarının klinik ve görüntüleme özellikleri ortaya çıkarılmıştır.  Bu çalışmada hastaların DWI bulguları ile grupların ayrı ayrı lezyon dağılımlarının olasılık haritaları (lesion distribution probability map) çıkarılmış ve lezyon hacimleri hesaplanmıştır. Bu çalışmada paroksismal AF'lu hastalarda  lezyon hacmi ve dağılımı bakımından diğer iki gruptan istatistiksel olarak anlamı farklılıklar bulunmuştur. Aynı zamanda sürekli olamayan AF'lu hastların bulguları hiç AF'u olmayan grupla benzerlik göstermiştir. Makale için( PMID: 25634003).

 

 

Hüseyin Boyacı’nı yeni makalesi Journal of Vision adlı dergide yayımlandı. İnsan görsel sisteminin erken retinotopik alanlarında sağ görsel alandan gelen bilgi sol hemisferde, sol görsel alandan gelen bilgi sağ hemisferde işlenir. Bu ayrışmaya rağmen, algısal deneyimimiz görsel alanın tek, birleşik, tutarlı, ve kesintisiz olduğu yönündedir. Görsel sistemin iki farklı alandan gelen bu bilgileri nasıl bütünleştirdiği hala önemli ölçüde cevaplanamamış bir sorudur. Bu çalışmada işlevsel manyetik rezonans görüntüleme (iMRG) tekniği kullanılarak, hemisferler arası bütünleştirmeyi ve iki görsel alandan gelen global hareketi algısının birleşik olmasını sağladığı düşünülen alanlar araştırılmıştır. Makalenin tamamına aşağıdaki linkten erişilebilir: http://www.journalofvision.org/content/14/12/30.abstract