umram3.png

Doç. Dr. Oktay ALGIN tarafından UMRAM’da yapılan yeni bir çalışma daha saygın tıp dergilerinden birinde (Neuroradiology) yayınlandı. Bu çalışmada, beyin cerrahi ameliyatlarında oldukça önemli fakat radyolojik olarak gösterilmesi zor olan Liliequist membranı’nın MR ile gösterimesine yönelik yeni bir yaklaşım vurgulandı. Bu yeni çalışmada, Liliequist membranı’nın intakt olup olmadığının ve morfolojik özelliklerinin gösterilmesinde 3-boyutlu SPACE (3B-SPACE) sekansının oldukça etkin olduğu saptandı.

3D-SPACE tekniğinin beyin omurilik sıvısı dolaşımının değerlendirilmesindeki ve hidrosefali hastalarının yönetimindeki etkinliği; Dr. ALGIN tarafından ilk kez 7 yıl önce hayvan deneyleri sırasında keşfedilmiştir. Bu sekansın ve varyantlarının birçok alandaki uygulaması ile ilgili 7 yıldır UMRAM’da Dr. Algın tarafından birçok çalışma yürütülmüştür ve araştırmalar devam etmektedir. Bu çalışmaların detaylarına aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=algin+3d-space

UMRAM ailesi olarak yaklaşmakta olan 2016 yılını her yıl olduğu gibi bu yıl da kullanıcılarımız ve sevenlerimizle beraber kutladık. Partimize katılan herkese çok teşekkür eder, mutlu ve başarılı harika bir yıl dileriz.

ASELSAN Araştırma Merkezi ve Bilkent Üniversitesi Ulusal Manyetik Rezonans Araştırma Merkezi tarafından ortak yürütülecek projeyle, hastaların Manyetik Rezonans (MR) cihazında geçirdiği süreler ve çekim maliyetleri önemli ölçüde azaltılacak. Haberin devamı için: 

http://www.trthaber.com/haber/saglik/mrda-kalma-suresi-azaliyor-219314.html

http://w3.bilkent.edu.tr/www/mr-suresi-kisalacak/

Bilkent Üniversitesi UMRAM ile ASELSAN Araştırma Merkezi ile arasında “Sıkıştırılmış Algılayıcı Manyetik Rezonans (MR) Görüntüleme Teknikleri ve Hesaplama Mimarisi Geliştirme Projesi” sözleşmesi imzalanmıştır. Ülkemizde bulunan 1000'e yakin MR cihazında her yıl toplam 9 milyon kişi MR çektirmekte, ve cihaz başına günlük hasta yükü ortalama 25-30 kişiyi bulmaktadır. Gerçekleştirecek proje ile MR çekimlerinin en az 5 kat hızlandırılması hedeflenmektedir. Böylelikle, yarım saat süren bir MR çekiminin 5-6 dakikada gerçekleştirilmesi mümkün olacaktır. Hastaların MR cihazında geçirdiği sürelerin azalması ile birlikte, bir cihazdan daha fazla sayıda hasta yararlanabilecek ve MR çekim maliyetleri önemli ölçüde azalacaktır. Ayrıca kapalı alanda uzun süre kalamayan yetişkin hastaların ve çocukların MR çekimleri de daha kolay gerçekleştirilecektir. Böylelikle ülkemizin katma değeri yüksek yeni nesil teknolojiler geliştirme çabasına Tıbbi Görüntüleme Cihazları alanında ASELSAN ve Bilkent Üniversitesi tarafından önemli bir katkı sağlanacaktır.

Prof. Dr. Kader Karlı Oğuz ve Arzu Ceylan HAS'ın Hacettepe Üniversitesindeki araştırmacılarla ortaklaşa yaptıkları çalışma Archives of Gerontology and Geriatrics dergisinde yayınlandı. Çalışmada; Alzheimer hastalığının tanısında önemli rol oynayan beyin omurilik sıvısı (BOS) içindeki biyo-belirteç olarak adlandırılan protein değerleri erken tanılı hastalarda sağlıklı kontrollerle karşılaştırılarak analiz edilmiştir. Aynı hastalardan ve sağlıklı kontrellerden alınan dinlenme halindeki fonksiyonel MR görüntüleri ile bağlantısallık analizi yapılmış ve durgun haldeki beyin bölgelerinin birbirleriyle bağlantı haritaları ortaya çıkarılmıştır. Aynı kişilerin bilişsel profilleri ve Default mode network aktivasyonları biyo-belirteçlerle ilişkili olarak incelenmiştir. Dorsal posterior cingulate ve retrosplenial kortekteki azalmanın, hastalığın tanısında kullanılan beyin omurilik sıvısı içindeki Aβ1–42 değerlerinin azalmasıyla bağlantılı olduğu bulunmuştur.

Çalışmanın detaylarına bağlantıdan (doi:10.1016/j.archger.2015.09.010) ulaşabilirsiniz:

 

Prof.Dr. Kader Karlı Oğuz ve Arzu Ceylan HAS'ın Hacettepe Hastanesi Nöroloji bölümüyle ortaklaşa yaptıkları çalışma International Journal of Neuroscience dergisinde yayınlanmıştır. Çalışmada sigaranın Klinik İzole Sendrom hastalığındaki lezyon yükü ve parsellenmiş beyin yapılarının hacmi üzerine etkisi araştırılmıştır. Yaş, cinsiyet ve sigara yılı uyumlu hasta ve kontrollerden oluşan 4 grup içeren çalışmada, beynin çeşitli bölgelerindeki artan gri cevher hacminin sigarayla ilişkili olduğu ortaya çıkarılmış ve sigara içen hastalarda artmış lezyon yükü saptanmıştır. Sigara içme süresi ile intrakranyal hacim ve sol hemisferdeki kortikal gri cevher hacmi negatif korelasyon göstermiştir.
Çalışmaların detaylarına aşağıdaki linkden ulaşabilirsiniz:


http://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/00207454.2015.1073727

 

Prof. Dr. Kader Karlı Oğuz ve Arzu Ceylan HAS'ın Kronik tekrarlarıcı inflamatuar optik nöropati (CRION) hastalağında beynin beyaz cevher yapısındaki farklılıkları araştırdıkları çalışma International Journal of Neuroscience dergisinde yayınlanmıştır. Çalışmada belirlenen ilgi alanlarının farksiyonel anizotropi, ortalama difüzivite, radyal difüzivite ve aksiyel difüzivite değerleri hesaplanmıştır. Aynı zamanda TBSS ile ortalama fark haritaları elde edilerek CRION hastalarındaki beyaz cevher farklılıkları ortaya çıkarılmıştır. Çalışmanın detaylarına aşağıdaki linkden ulaşabilirsiniz:

http://dx.doi.org/10.3109/00207454.2014.896912