umram3.png

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden İlhan Atagün, Radyolog Oktay Algın'ın da dahil olduğu bir grup araştırmacı ile beraber manyetik rezonans spektroskopi yöntemi kullanarak  psikolojik bozukluğu olan hastalarda  beynin belirli bölgelerini araştırdı. 30 hasta üzerinde yapılan bu araştırmada beyin kimyasında anormaliler saptandı. Başlığı "Investigation of Heschl's gyrus and planum temporale in patients with schizophrenia and bipolar disorder: A proton magnetic resonance spectroscopy study" olan bu çalışmanın yazarları  M.İ. Atagün, EM Şıkoğlu, SS Cana, G. Karakaş-Uğurlu, S. Ulusoy-Kaymak, A. Çayköylü, O. Algın, ML Phillips, C.M.Moore, D. Öngür. Makale Schizophr  Res. 2014 sayısında yayınlanmıştır.

 

Doç. Dr. Hüseyin Boyacı'nın yeni makalesi 'Journal of Vision' adlı dergide yayımlandı.Bu çalışmada, bitişiklik ve şekil-zemin organizasyonunun açıklık alan kuralı üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Luminansları farklı iki tekdüze yüzeyden oluşan 2 boyutlu bir görsel kurguda, luminans sabit tutulduğu müddetçe koyu yüzeyin açıklığı kendi göreceli alanının bir fonksiyonu olarak değişir (Gilchrist & Radonjić, 2009; Li & Gilchrist, 1999). Açıklık alan kuralı olarak bilinen bu olgu, literatürde geniş olarak ele alınmışsa da temel prensipler henüz tam olarak bilinmemektedir. Makale için bkz.: http: //www.journalofvision.org/content/14/13/26

 

UMRAM, Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü ve Sinirbilim Bölümü öğretim üyelerinden Yard. Doç. Dr. Katja Doerschner, Alexander von Humboldt Foundation tarafından verilen Sofja Kovalevskaja Award ile ödüllendirildi. Dr. Doerschner'in de içerisinde yer aldığı, 2014 yılında 11 araştırmacıya verilen bu ödül, araştırmacıları desteklemek ve Almanya'daki araştırma enstitülerinde kendi araştırma gruplarını kurmalarına olanak sağlamayı amaçlamaktadır. Dr. Doerchner önümüzdeki 5 yıl süresince kendi araştırma grubu ile Justus Liebig University Giessen'de çalışmalarına devam edecektir. Dr. Doerschner'i UMRAM ailesi olarak tebrik ediyor, akademik hayatında başarılarının devamını diliyoruz.

UMRAM, Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü ve Sinirbilim Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Hüseyin Boyacı, 2014-2015 akademik yılı kapsamında Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu tarafından Senior Fulbright Scholar Award ile ödüllendirildi. Dr. Boyacı kazanmış olduğu bu ödül ile University of California, San Diego'da bir yıl süresince araştırmalarına devam edecektir. UMRAM ailesi olarak Dr. Boyacı'yı tebrik ediyor, akademik hayatında başarılarının devamını diliyoruz.

Dr Kader Karlı Oğuz ve Arzu Ceylan Has'in Şizofreni hastaları üzerinde yaptıkları çalışma Psychiatry Research:Neuroimaging' in Haziran 2014 sayısında yayımlandı. Bu çalışmada 12 hafta klozapine tedavisi uygulanmış şizofreni hastalarının  DTI bulguları incelenerek etkilenmemiş kontrol grubuyla karşılaştırıldı. Klozapin ile 12 hafta tedavi  sonrasında beyin bölgelerinde, beyaz madde FA nın arttığı gözlemlenmiştir. Bu çalışma klozapine ile tedavinin, daha önce tipik ve / veya atipik antipsikotik şizofreni hastalarında beyaz madde mikro bütünlüğünü değiştirdiğini ve hatta bazı bölgelerde, bir önceki açığın tersine döndürüldüğünü düşündürmektedir. Makale için (DOI: 10.1016/j.pscychresns.2014.06.001)

Yapay bir görme sisteminin görüntülerdeki semantik içeriği çıkarmasında veya çevresi ile etkileşime geçmesinde parlak yüzeylerin tespiti oldukça önem arz etmektedir. Özgür Yılmaz ve Katja Doerschner bu amaç için ölçek ve dönmeye dayanıklı özniteliklerin üzerine bina edilmiş hareket ipuçlarını kullanan bir algoritma geliştirdiler. Görünümdeki farklılaşmanın parlak yüzeyler için kuvvetli bir indikatör olduğu bilindiği için (Doerschner et al. in Curr Biol, 2011), öznitelik vektörlerindeki değişim görünümdeki farklılaşmayı algılamakta ve bu da parlak yüzeylerdeki hızlı görünüm değişimini sayısallaştırmaktadır. Algoritma epipolar hataları (Swaminathan et al. in Lect Notes Comput Sci 2350:508–523, 2002) ve görünüm değişim ipuçlarını birleştirmekte ve hem bilgisayar ile oluşturulmuş hem de gerçek videolarda parlak nesneleri, birçok farklı kamera hareket hızı, nesne büyüklüğü ve şekli, görüntü gürültüsü ve bulanıklığı gibi değişimlere rağmen tespit edebilmektedir.

Makale Machine Vision and Applications adlı dergide Nisan 2014 sayısında yayımlanmıştır. http://link.springer.com/article/10.1007/s00138-014-0610-9 

 

Cemre Arıyürek 29 Ocak 2014 tarihinde Yüksek Lisans tezini savundu. Cemre'nin tez başlığı İngilizce olarak
"Modes of Shear Waves in Magnetic Resonance Elastography" veya Türkçesi ile "Manyetik Rezonans Elastografide Makaslama Dalgalarını Modları." Bu çalışmada, Cemre, deneğin ağzına yerleştirilen bir parçanı çok özel bazı frekanslarda titremesi ile beyinde yüksek genlikte makaslama dalgalarının oluştuğu gösterdi. Cemre bu çalışmalarına doktora tezi çerçevesinde devam etmeyi planlamaktadır.