umram1.png

Manyetik Parçacık Görüntüleme 5. Uluslararası Çalıştayı (2015 IWMPI) Mart 2015 26-28 arasında İstanbul'da gerçekleştirildi. 14 ülkeden 150 araştırmacının katılımı ile yapılan 3 günlük atölye çalışmasında, 43 sözlü sunum, 64 poster sunumu, 4 açılış konuşması ve 6 seminer verildi. Çalıştayın içeriği IEEExplore Konferansı Yayınları'nca online olarak yayınlanacak. Atölye, Bilkon ile işbirliği içinde ama büyük ölçüde  UMRAM tarafından organize edildi ve UMRAM öğretim üyesi Y.Doç. Dr. Emine Ülkü Sarıtaş tarafından yönetildi.

 

UMRAM'a da ev sahipliği yapacak olan Aysel Sabuncu Beyin Araştırmaları Merkezi'nin temel atma töreni   Bilim,Sanayi ve  Teknoloji Bakanı Sayın Fikri Işık'ın da katılımı ile 30 Nisan'da Cyberpark'da yapıldı. Bu merkez benzeri yardımları takdirle izlenen hayırsever iş kadını Aysel Sabuncu ve Bilkent Üniversitesi arasında imzalanmış olan bir bağış protokolu ile hayata geçirilmektedir.

UMRAM tarafından da desteklenecek olan bu yeni merkez UMRAM geleneğinin bir devamı olarak yine tüm üniversitelerden bilim adamlarına açık olacaktır.  Asıl amacı beynin sırlarını çözmek ve beyin araştırmalarına adanmış olmak olan bu merkezin önemli hedeflerinden bir diğeri de tüm dünyada yeni teknolojilerin geliştirilmesi bağlamında en etkili metod olduğuna inanılan interdisipliner araştırma pratiklerini desteklemek ve geliştirmektir. Bu nedenle, Türkiye ve yurt dışında tıp, fizik, moleküler biyoloji ve genetik, psikoloji ve mühendislik alanlarında araştırma yapan tüm bilim adamları merkezin imkanlarını kullanabilecek ve aynı zamanda burada diğer alanlardan araştırmacılarla  işbirliği fırsatları yaratabilecektir. Sabuncu Beyin Araştırmaları Merkezi, Türkiye'de ki bu tip merkezlerin ilki durumundadır.

 

Bilkent Cyberpark'da yapılmakta olan inşaatın bir sene içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

 

 

 

Dr Kader Karlı Oğuz ve Arzu Ceylan Has'in  Hacettepe Hastanesi Nöroloji bölümü ile  İskemik (Ischemic) İnme hastaları üzerinde yaptıkları çalışma Stroke'un Ocak 2015 sayısında yayımlandı. Aynı sayıda makale hakkında editorial yazılacağı bildirilmiştir. Çalışmada sürekli olmayan/düzensiz atrial fibrilasyon(AF)'lu hastalar, paroksismal AF'lu ve atrial fibrilasyonu olmayan hastalar ile karşılaştırılarak iskemik inme hastalarının klinik ve görüntüleme özellikleri ortaya çıkarılmıştır.  Bu çalışmada hastaların DWI bulguları ile grupların ayrı ayrı lezyon dağılımlarının olasılık haritaları (lesion distribution probability map) çıkarılmış ve lezyon hacimleri hesaplanmıştır. Bu çalışmada paroksismal AF'lu hastalarda  lezyon hacmi ve dağılımı bakımından diğer iki gruptan istatistiksel olarak anlamı farklılıklar bulunmuştur. Aynı zamanda sürekli olamayan AF'lu hastların bulguları hiç AF'u olmayan grupla benzerlik göstermiştir. Makale için( PMID: 25634003).

 

 

Hüseyin Boyacı’nı yeni makalesi Journal of Vision adlı dergide yayımlandı. İnsan görsel sisteminin erken retinotopik alanlarında sağ görsel alandan gelen bilgi sol hemisferde, sol görsel alandan gelen bilgi sağ hemisferde işlenir. Bu ayrışmaya rağmen, algısal deneyimimiz görsel alanın tek, birleşik, tutarlı, ve kesintisiz olduğu yönündedir. Görsel sistemin iki farklı alandan gelen bu bilgileri nasıl bütünleştirdiği hala önemli ölçüde cevaplanamamış bir sorudur. Bu çalışmada işlevsel manyetik rezonans görüntüleme (iMRG) tekniği kullanılarak, hemisferler arası bütünleştirmeyi ve iki görsel alandan gelen global hareketi algısının birleşik olmasını sağladığı düşünülen alanlar araştırılmıştır. Makalenin tamamına aşağıdaki linkten erişilebilir: http://www.journalofvision.org/content/14/12/30.abstract

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden İlhan Atagün, Radyolog Oktay Algın'ın da dahil olduğu bir grup araştırmacı ile beraber manyetik rezonans spektroskopi yöntemi kullanarak  psikolojik bozukluğu olan hastalarda  beynin belirli bölgelerini araştırdı. 30 hasta üzerinde yapılan bu araştırmada beyin kimyasında anormaliler saptandı. Başlığı "Investigation of Heschl's gyrus and planum temporale in patients with schizophrenia and bipolar disorder: A proton magnetic resonance spectroscopy study" olan bu çalışmanın yazarları  M.İ. Atagün, EM Şıkoğlu, SS Cana, G. Karakaş-Uğurlu, S. Ulusoy-Kaymak, A. Çayköylü, O. Algın, ML Phillips, C.M.Moore, D. Öngür. Makale Schizophr  Res. 2014 sayısında yayınlanmıştır.

 

Doç. Dr. Hüseyin Boyacı'nın yeni makalesi 'Journal of Vision' adlı dergide yayımlandı.Bu çalışmada, bitişiklik ve şekil-zemin organizasyonunun açıklık alan kuralı üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Luminansları farklı iki tekdüze yüzeyden oluşan 2 boyutlu bir görsel kurguda, luminans sabit tutulduğu müddetçe koyu yüzeyin açıklığı kendi göreceli alanının bir fonksiyonu olarak değişir (Gilchrist & Radonjić, 2009; Li & Gilchrist, 1999). Açıklık alan kuralı olarak bilinen bu olgu, literatürde geniş olarak ele alınmışsa da temel prensipler henüz tam olarak bilinmemektedir. Makale için bkz.: http: //www.journalofvision.org/content/14/13/26

 

UMRAM, Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü ve Sinirbilim Bölümü öğretim üyelerinden Yard. Doç. Dr. Katja Doerschner, Alexander von Humboldt Foundation tarafından verilen Sofja Kovalevskaja Award ile ödüllendirildi. Dr. Doerschner'in de içerisinde yer aldığı, 2014 yılında 11 araştırmacıya verilen bu ödül, araştırmacıları desteklemek ve Almanya'daki araştırma enstitülerinde kendi araştırma gruplarını kurmalarına olanak sağlamayı amaçlamaktadır. Dr. Doerchner önümüzdeki 5 yıl süresince kendi araştırma grubu ile Justus Liebig University Giessen'de çalışmalarına devam edecektir. Dr. Doerschner'i UMRAM ailesi olarak tebrik ediyor, akademik hayatında başarılarının devamını diliyoruz.