umram3.png

Bilkent Üniversitesi mezunlarından Esra Abacı Türk'ün Magnetic Resonance in Medicine dergisinde bir makalesi yayınlandı. Bu makalede, Dr. Türk, yeni ve yararlı bir denklem öneriyor. Bu denklem araştırmacıların manyetik rezonans görüntülemede kullanılan radyofrekans darbelerin vücut üzerindeki dağılımının bulunma işlemini daha doğru bir şekilde yapılmasını sağlıyor. Bu hesaplama işleminin temeli görüntüleme sırasında uygulanan bir radyofrekans darbenin sebep olduğu faz bozulmasının hesaplanmasına dayanıyor. Şekilde eski yöntem, Esra'nın önerdiği frekans temelli denklem, simülasyon ve deney sonuçları görülüyor. Bu makalenin diğer yazarları, Yusuf Ziya İder, Arif Sanlı Ergün ve Ergin Atalar'dır. 

 

 

Yard. Doç. Dr. Hulusi Kafalıgönül tarafından önerilen TÜBİTAK 1001 projesi kabul edildi. Projenin başlığı "Çoklu-duyusal Sürat Algısının Temelindeki Sinirsel Mekanizmalar" dır. Araştırma projesinin kısa bir özeti şöyledir:

Sürat algısı dinamik bir dünyada hayatta kalmak için birinci derece önemli ve gereklidir. Sürat algısına ve hesaplamasına dayanarak hızla yaklaşan nesnelerin yörüngelerini hesaplayabilmekte ve sabah trafiğinde rahatça seyredebilmekteyiz.  Şimdiye kadar ki hareket ve sürat/hız çalışmaları genellikle bir duyu organı sistemi (başka bir deyişle sadece görme) içindeki nöral (sinirsel) mekanizmaların üzerine odaklanmıştır. Fakat, insan beyni birden fazla duyu organına bilgi sağlayan doğal ortamlarda  davranışımızı yönlendirmeye adapte olmuştur.  Bu nedenle, bu tek duyulu yaklaşım doğal algı mekanizmalarını araştırmada ve ortaya çıkarmada yetersizdir.

Bu TÜBİTAK projesi süresince, Dr. Kafalıgönül bu eksiklik üzerine yoğunlaşacak ve işitsel sistem tarafından sağlanan zaman bilgisinin görsel algı mekanizmaları tarafından sürat hesaplaması için nasıl kullanıldığını, en son sürat algısını nasıl şekillendirdiğini araştırmayı hedeflemektedir. Elektroensefalografi (EEG) ve psikofiziksel teknikleri kullanarak, sürat algısı üzerindeki işitsel etkiler farklı zamansal adaptasyon ve görsel gruplama koşullarında inceleyecek and sinirsel mekanizmalara ışık tutmaya çalışacaktır. Sürat/hız algısı bağlamında bu çalışma projesi  dış dünyayla olan çoklu-duyusal deneyimimizle beynimizdeki sinirsel faaliyetler arasında bağ kurmaya önemli katkı sağlayacaktır.

UMRAM'ın geleneksel yeni yıl kutlama partisi yapıldı. Yoğunluk nedeniyle çok sık bir araya gelememeyen UMRAM kullanıcıları ve sakinlerini bir çatı altında buluşturan bu geleneksel yeni yıl partisi bizim için çok önem taşıyor. Bu sayede kullanıcılarımızla bira araya gelerek eğlenme ve görüşme fırsatı buluyoruz. Partiye gelmek için emek sarfeden tüm davetlilerimize tekrar teşekkür ederiz.

 

 

UMRAM ve Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Katja Doerschner,YÖK (Yükseköğretim Kurulu) doçentlik sınavını geçti. Bilkent Üniversitesi'nde Doçentliğe hak kazanma sürecinin bir parçası olan bu sınavın resmi olarak tanınması ve terfi ile sonlanması yine de bir süre gerektirmektedir. UMRAM ailesi olarak, biz bu sınavdaki başarısından ötürü Dr Doerschner'i  kutlar bundan sonraki  akademik hayatının da aynı şekilde başarılarla dolu olmasını dileriz.

Hadamard Slice Encoding

Dr. Emine Ülkü Sarıtaş ve Dr. Tolga Çukur, Magnetic Resonance in Medicine (MRM) dergisinde "Hadamard Slice Encoding for Reduced-FOV Diffusion Weighted Imaging" başlıklı yeni bir makale yayınladılar. Bu makalede sunulan tekniğin amacı, daha önce Dr. Sarıtaş tarafından geliştirilen indirgenmiş görüş alanlı yüksek çözünürlüklü difüzyon MRG yönteminin dilim yönündeki kapsama hacmini artırmaktır. Makaleye erişmek için şu linki takip ediniz: http://dx.doi.org/10.1002/mrm.25044

 

Kalaivani Thangavel

Dr. Kalaivani Thangavel, Ekim ayı itibariyle doktora sonrası araştırmacı olarak UMRAM'a katıldı. Dr. Thangavel doktora derecesini Milan Üniversitesi Fizik Bölümü'nden aldı, ve sonrasında Piemonte Orientale A. Avogadro Üniversitesi'nde doktora sonrası çalısmalarına devam etti. Bu iki kurumdaki araştırma konuları yenilikçi NMR/MRG kontrast maddeleri ve bu maddelerin fiziksel ve kimyasal karakterizasyonuydu. Dr. Thangavel UMRAM'da Dr. Emine Ülkü Sarıtaş'la beraber MRG ve MPG konrast maddelerinin karakterizasyonu üzerine çalışmaktadır. 

Nikolay Viskuşenko and Ergin Atalar seviks bölgesinin yüksek çözünürlükte magnetik rezonans görüntülenmesini sağlayan bir cihazın patentini aldılar. Cihaz cerviksin tedavisinde kullanılan bir radyasyon cihazına entegre edilmiştir. Bu cihaz yardımı ile tedavi işleminden evvel cerviks bölgesinin yüksek çözünürlükte görüntüsünü alınarak, tedavinin yapılacağı bölge hakkında detaylı bilgi edinilmesini mümkün kılmaktadır. 8,554,303 numarası ile Amerikan patenti 8 Ekim 2013 tarihinde yaklaşık iki yıllık bir başvuru süreci sonunda alınmıştır. Patentinin lisansı henüz hiçbir şirket tarafından alınmamıştır.