image005.gif

UMRAM'dan mezun olan ve ayrılan bir çok üye oldu. Bunun yanında da gelen UMRAM'da çalışmaya başlayan yeni araştırmacılar da var. Bunlardan birisi Berk Sİlemek. Berk Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Bölümünden yeni mezun olmuştur. UMRAMa araştırma mühendisi kadrosunda katıldı. Ateeq Ur Rehman Pakistan'ın İslamabad şehrindeki CASE Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra UMRAMda doktora öğrencisi çalışmaya başladı. Diğer bir yeni doktora öğrencimiz Reyhan Ergün. ASELSAN'da mühendis olarak çalışmış olan Reyhan Ergün, Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunudur. Esasen Arnavut olan Redi Poni, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni bitirdikten sonra yüksek lisans çalışmaları için UMRAM ailesine katılmıştır. UMRAM çalışanlarının tam listesi merkezin sitesinde bulunmaktadır. 

Prostat girişimi üzerine bir çalışma 8 521 257 nolu amerikan patentini aldı. Bu patent Axel Kriger ve rahmetli Robert Susil'in çalışmaları sonucu ortaya çıkmıştır. Dr. Susil, Prof. Dr. Ergin Atalar'ın eski bir doktora öğrencisidir. Patentte bahsedilen cihaz MR görüntüleme cihazı içerisinde prostata yapılacak biyopsi benzeri girişimlere olanak sağlamaktadır. Patent Johns Hopkins Üniversitesine verilmiştir. 

Ergin Atalar, Academia Europaea'ya üye seçildi. Academia Europaea (ya da Avrupa Akademisi) kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Akademi üyeleri, avrupa içerisinde eğitim, öğrenim ve araştırmayı teşvik etmeyi amaçlarlar. 1988 kurulan akademi, 2000nin üzerinde fen bilimleri ve mühendislik, biyoloji bilimleri, tıp, matematik, beşeri bilimler, sosyal bilimler, ekonomi ve hukuk dallarının önde gelen uzmanlarından oluşmaktadır. Günümüzde, akademinin 18 üyesi Türkiye Üniversitelerindedir. Bunların dördü (Bilal Tanatar, Salim Çıracı, Ekmel Özbay ve Ergin Atalar) Bilkent Üniversitesi mensubudur.

Yard. Doç. Dr. Emine Ülkü Sarıtaş ve Yard. Doç. Dr. Tolga Çukur Ağustos 2013 itibariyle UMRAM'a öğretim üyesi olarak katıldı. İki araştırmacı da aynı zamanda Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesi. Dr. Sarıtaş lokal bölgelerde yüksek çözünürlükte difüzyon MRG konulu doktora çalışmasını 2009 yılında Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. Yeni bir medikal görüntüleme tekniği olan manyetik parçacık görüntüleme üzerine doktora sonrası araştırmalarını Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley kampüsünde yaptı. Dr. Çukur ise hızlı MRG için yeni kontrast mekanizmaları ve görüntü işleme teknikleri üzerine doktora çalışmalarını 2009 yılında Stanford Üniversitesi'nin Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. Doktora sonrası çalışmalarını Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley kampüsünde insanlarda görsel sistemin sayısal modellenmesi üzerine yaptı.

 

Dicle Dövencioğlu Eylül ayında UMRAM’da doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmaya başladı. Doktora sırasında Birmingham Üniversitesi, İngiltere’de yüzeylerin ve şekillerin görsel algısı üzerine çalıştı. Dr Dövencioğlu şimdi Dr Katja Dörschner ile PRISM projesinde çalışmaya başladı.


Dr Esra Abacı Türk 2013 yılının haziran ayında Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden doktora derecesini aldı. Tez başlığı "Manyetik Rezonans Görüntülemede  B0 ve B1 Gradyanlarının Analizi ve Yenilikçi Yöntemler". Doktora çalışmalarında, ilk olarak gradyan bobin kullanılırken oluşan elektrik alan dağılımını hesaplamıştır. Daha sonra Bloch-Siegert kaymasının bir Fourier transformasyon tabanlı formülasyonunu bulmuştur. En son olarak da sert nesneler içinde oluşan kesme dalgalarının B1 gradyan alanı kullanılılarak görüntülenmesi üzerine çalışmıştır. Dr. Esra Türk, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde lisans derecesini ve Bilkent Üniversitesi'nde yüksek lisans derecesini aldı. M+ Vision Madrid-MIT doktora sonrası görevlisi olarak MIT'de akademik çalışmalarına devam etmeyi planlıyor. Eşi, Ata Türk ise Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden doktora derecesini aldı. Ata, Yahoo! Research Barcelona da araştırma kariyerine devam edecek.

 

Genç akademisyenimiz Katja Doerschner Türkiye Bilimler Akademisi tarafından Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı çerçevesinde desteklenmeye layık görüldü.Akademi'nin, fen, mühendislik, sağlık ve sosyal bilim alanlarında ülkemize yetkin bir araştırıcı kuşağı kazandırmak amacıyla 2001 yılında uygulamaya koyduğu Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı (TÜBA-GEBİP) Ödülleri’nin 2012 yılı sahipleri belli oldu. Bu yıl 28 genç bilimcinin  arasında Katja Doerschner’in de olması merkez olarak bizleri çok gururlandırdı. Kendisine gelecek akademik hayatında başarılar diliyoruz. Kazananlara ödülleri 8 Haziran 2013 Cumartesi günü Ankara’da yapılacak törende verilecektir.