image004.gif

UMRAM, Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü ve Sinirbilim Bölümü öğretim üyelerinden Yard. Doç. Dr. Katja Doerschner, Alexander von Humboldt Foundation tarafından verilen Sofja Kovalevskaja Award ile ödüllendirildi. Dr. Doerschner'in de içerisinde yer aldığı, 2014 yılında 11 araştırmacıya verilen bu ödül, araştırmacıları desteklemek ve Almanya'daki araştırma enstitülerinde kendi araştırma gruplarını kurmalarına olanak sağlamayı amaçlamaktadır. Dr. Doerchner önümüzdeki 5 yıl süresince kendi araştırma grubu ile Justus Liebig University Giessen'de çalışmalarına devam edecektir. Dr. Doerschner'i UMRAM ailesi olarak tebrik ediyor, akademik hayatında başarılarının devamını diliyoruz.

UMRAM, Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü ve Sinirbilim Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Hüseyin Boyacı, 2014-2015 akademik yılı kapsamında Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu tarafından Senior Fulbright Scholar Award ile ödüllendirildi. Dr. Boyacı kazanmış olduğu bu ödül ile University of California, San Diego'da bir yıl süresince araştırmalarına devam edecektir. UMRAM ailesi olarak Dr. Boyacı'yı tebrik ediyor, akademik hayatında başarılarının devamını diliyoruz.

Dr Kader Karlı Oğuz ve Arzu Ceylan Has'in Şizofreni hastaları üzerinde yaptıkları çalışma Psychiatry Research:Neuroimaging' in Haziran 2014 sayısında yayımlandı. Bu çalışmada 12 hafta klozapine tedavisi uygulanmış şizofreni hastalarının  DTI bulguları incelenerek etkilenmemiş kontrol grubuyla karşılaştırıldı. Klozapin ile 12 hafta tedavi  sonrasında beyin bölgelerinde, beyaz madde FA nın arttığı gözlemlenmiştir. Bu çalışma klozapine ile tedavinin, daha önce tipik ve / veya atipik antipsikotik şizofreni hastalarında beyaz madde mikro bütünlüğünü değiştirdiğini ve hatta bazı bölgelerde, bir önceki açığın tersine döndürüldüğünü düşündürmektedir. Makale için (DOI: 10.1016/j.pscychresns.2014.06.001)

Yapay bir görme sisteminin görüntülerdeki semantik içeriği çıkarmasında veya çevresi ile etkileşime geçmesinde parlak yüzeylerin tespiti oldukça önem arz etmektedir. Özgür Yılmaz ve Katja Doerschner bu amaç için ölçek ve dönmeye dayanıklı özniteliklerin üzerine bina edilmiş hareket ipuçlarını kullanan bir algoritma geliştirdiler. Görünümdeki farklılaşmanın parlak yüzeyler için kuvvetli bir indikatör olduğu bilindiği için (Doerschner et al. in Curr Biol, 2011), öznitelik vektörlerindeki değişim görünümdeki farklılaşmayı algılamakta ve bu da parlak yüzeylerdeki hızlı görünüm değişimini sayısallaştırmaktadır. Algoritma epipolar hataları (Swaminathan et al. in Lect Notes Comput Sci 2350:508–523, 2002) ve görünüm değişim ipuçlarını birleştirmekte ve hem bilgisayar ile oluşturulmuş hem de gerçek videolarda parlak nesneleri, birçok farklı kamera hareket hızı, nesne büyüklüğü ve şekli, görüntü gürültüsü ve bulanıklığı gibi değişimlere rağmen tespit edebilmektedir.

Makale Machine Vision and Applications adlı dergide Nisan 2014 sayısında yayımlanmıştır. http://link.springer.com/article/10.1007/s00138-014-0610-9 

 

Cemre Arıyürek 29 Ocak 2014 tarihinde Yüksek Lisans tezini savundu. Cemre'nin tez başlığı İngilizce olarak
"Modes of Shear Waves in Magnetic Resonance Elastography" veya Türkçesi ile "Manyetik Rezonans Elastografide Makaslama Dalgalarını Modları." Bu çalışmada, Cemre, deneğin ağzına yerleştirilen bir parçanı çok özel bazı frekanslarda titremesi ile beyinde yüksek genlikte makaslama dalgalarının oluştuğu gösterdi. Cemre bu çalışmalarına doktora tezi çerçevesinde devam etmeyi planlamaktadır.

Bilkent Üniversitesi mezunlarından Esra Abacı Türk'ün Magnetic Resonance in Medicine dergisinde bir makalesi yayınlandı. Bu makalede, Dr. Türk, yeni ve yararlı bir denklem öneriyor. Bu denklem araştırmacıların manyetik rezonans görüntülemede kullanılan radyofrekans darbelerin vücut üzerindeki dağılımının bulunma işlemini daha doğru bir şekilde yapılmasını sağlıyor. Bu hesaplama işleminin temeli görüntüleme sırasında uygulanan bir radyofrekans darbenin sebep olduğu faz bozulmasının hesaplanmasına dayanıyor. Şekilde eski yöntem, Esra'nın önerdiği frekans temelli denklem, simülasyon ve deney sonuçları görülüyor. Bu makalenin diğer yazarları, Yusuf Ziya İder, Arif Sanlı Ergün ve Ergin Atalar'dır. 

 

 

Yard. Doç. Dr. Hulusi Kafalıgönül tarafından önerilen TÜBİTAK 1001 projesi kabul edildi. Projenin başlığı "Çoklu-duyusal Sürat Algısının Temelindeki Sinirsel Mekanizmalar" dır. Araştırma projesinin kısa bir özeti şöyledir:

Sürat algısı dinamik bir dünyada hayatta kalmak için birinci derece önemli ve gereklidir. Sürat algısına ve hesaplamasına dayanarak hızla yaklaşan nesnelerin yörüngelerini hesaplayabilmekte ve sabah trafiğinde rahatça seyredebilmekteyiz.  Şimdiye kadar ki hareket ve sürat/hız çalışmaları genellikle bir duyu organı sistemi (başka bir deyişle sadece görme) içindeki nöral (sinirsel) mekanizmaların üzerine odaklanmıştır. Fakat, insan beyni birden fazla duyu organına bilgi sağlayan doğal ortamlarda  davranışımızı yönlendirmeye adapte olmuştur.  Bu nedenle, bu tek duyulu yaklaşım doğal algı mekanizmalarını araştırmada ve ortaya çıkarmada yetersizdir.

Bu TÜBİTAK projesi süresince, Dr. Kafalıgönül bu eksiklik üzerine yoğunlaşacak ve işitsel sistem tarafından sağlanan zaman bilgisinin görsel algı mekanizmaları tarafından sürat hesaplaması için nasıl kullanıldığını, en son sürat algısını nasıl şekillendirdiğini araştırmayı hedeflemektedir. Elektroensefalografi (EEG) ve psikofiziksel teknikleri kullanarak, sürat algısı üzerindeki işitsel etkiler farklı zamansal adaptasyon ve görsel gruplama koşullarında inceleyecek and sinirsel mekanizmalara ışık tutmaya çalışacaktır. Sürat/hız algısı bağlamında bu çalışma projesi  dış dünyayla olan çoklu-duyusal deneyimimizle beynimizdeki sinirsel faaliyetler arasında bağ kurmaya önemli katkı sağlayacaktır.