image001.gif

Kalaivani Thangavel

Dr. Kalaivani Thangavel, Ekim ayı itibariyle doktora sonrası araştırmacı olarak UMRAM'a katıldı. Dr. Thangavel doktora derecesini Milan Üniversitesi Fizik Bölümü'nden aldı, ve sonrasında Piemonte Orientale A. Avogadro Üniversitesi'nde doktora sonrası çalısmalarına devam etti. Bu iki kurumdaki araştırma konuları yenilikçi NMR/MRG kontrast maddeleri ve bu maddelerin fiziksel ve kimyasal karakterizasyonuydu. Dr. Thangavel UMRAM'da Dr. Emine Ülkü Sarıtaş'la beraber MRG ve MPG konrast maddelerinin karakterizasyonu üzerine çalışmaktadır. 

Nikolay Viskuşenko and Ergin Atalar seviks bölgesinin yüksek çözünürlükte magnetik rezonans görüntülenmesini sağlayan bir cihazın patentini aldılar. Cihaz cerviksin tedavisinde kullanılan bir radyasyon cihazına entegre edilmiştir. Bu cihaz yardımı ile tedavi işleminden evvel cerviks bölgesinin yüksek çözünürlükte görüntüsünü alınarak, tedavinin yapılacağı bölge hakkında detaylı bilgi edinilmesini mümkün kılmaktadır. 8,554,303 numarası ile Amerikan patenti 8 Ekim 2013 tarihinde yaklaşık iki yıllık bir başvuru süreci sonunda alınmıştır. Patentinin lisansı henüz hiçbir şirket tarafından alınmamıştır.

 

Dr. Cheryl Olman 2013 in Ankara

Minnesota Üniversitesi, Manyetik Rezonans Araştırma Merkezi ve  Psikoloji Bölümü'nden  Dr. Olman, 25 Ekim' de UMRAM'ı ziyaret ederek araştırmacılara bir sunum yaptı. 3 ve 7 Tesla tarayıcılarda yüksek alanlı Manyetik Rezonans görüntüleme teknikleri kullanmakta olan Dr. Olman'ın araştırmaları fonksiyonel MR ve düşük seviye vizyon konularında yoğunlaşmaktadır. UMRAM ziyareti sırasında bize yaptığı konuşma da fMRI da çoklu etkenleri tek bir sinyale dönüştürme konusunda idi. Dr. Ulman'ın webpage'i:  http://vision.psych.umn.edu/~olmanlab

UMRAM'dan mezun olan ve ayrılan bir çok üye oldu. Bunun yanında da gelen UMRAM'da çalışmaya başlayan yeni araştırmacılar da var. Bunlardan birisi Berk Sİlemek. Berk Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Bölümünden yeni mezun olmuştur. UMRAMa araştırma mühendisi kadrosunda katıldı. Ateeq Ur Rehman Pakistan'ın İslamabad şehrindeki CASE Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra UMRAMda doktora öğrencisi çalışmaya başladı. Diğer bir yeni doktora öğrencimiz Reyhan Ergün. ASELSAN'da mühendis olarak çalışmış olan Reyhan Ergün, Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunudur. Esasen Arnavut olan Redi Poni, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni bitirdikten sonra yüksek lisans çalışmaları için UMRAM ailesine katılmıştır. UMRAM çalışanlarının tam listesi merkezin sitesinde bulunmaktadır. 

Prostat girişimi üzerine bir çalışma 8 521 257 nolu amerikan patentini aldı. Bu patent Axel Kriger ve rahmetli Robert Susil'in çalışmaları sonucu ortaya çıkmıştır. Dr. Susil, Prof. Dr. Ergin Atalar'ın eski bir doktora öğrencisidir. Patentte bahsedilen cihaz MR görüntüleme cihazı içerisinde prostata yapılacak biyopsi benzeri girişimlere olanak sağlamaktadır. Patent Johns Hopkins Üniversitesine verilmiştir. 

Ergin Atalar, Academia Europaea'ya üye seçildi. Academia Europaea (ya da Avrupa Akademisi) kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Akademi üyeleri, avrupa içerisinde eğitim, öğrenim ve araştırmayı teşvik etmeyi amaçlarlar. 1988 kurulan akademi, 2000nin üzerinde fen bilimleri ve mühendislik, biyoloji bilimleri, tıp, matematik, beşeri bilimler, sosyal bilimler, ekonomi ve hukuk dallarının önde gelen uzmanlarından oluşmaktadır. Günümüzde, akademinin 18 üyesi Türkiye Üniversitelerindedir. Bunların dördü (Bilal Tanatar, Salim Çıracı, Ekmel Özbay ve Ergin Atalar) Bilkent Üniversitesi mensubudur.

Yard. Doç. Dr. Emine Ülkü Sarıtaş ve Yard. Doç. Dr. Tolga Çukur Ağustos 2013 itibariyle UMRAM'a öğretim üyesi olarak katıldı. İki araştırmacı da aynı zamanda Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesi. Dr. Sarıtaş lokal bölgelerde yüksek çözünürlükte difüzyon MRG konulu doktora çalışmasını 2009 yılında Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. Yeni bir medikal görüntüleme tekniği olan manyetik parçacık görüntüleme üzerine doktora sonrası araştırmalarını Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley kampüsünde yaptı. Dr. Çukur ise hızlı MRG için yeni kontrast mekanizmaları ve görüntü işleme teknikleri üzerine doktora çalışmalarını 2009 yılında Stanford Üniversitesi'nin Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. Doktora sonrası çalışmalarını Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley kampüsünde insanlarda görsel sistemin sayısal modellenmesi üzerine yaptı.