image004.gif

Dr Kader Karlı Oğuz ve Arzu Ceylan Has'in Şizofreni hastaları üzerinde yaptıkları çalışma Psychiatry Research:Neuroimaging' in Haziran 2014 sayısında yayımlandı. Bu çalışmada 12 hafta klozapine tedavisi uygulanmış şizofreni hastalarının  DTI bulguları incelenerek etkilenmemiş kontrol grubuyla karşılaştırıldı. Klozapin ile 12 hafta tedavi  sonrasında beyin bölgelerinde, beyaz madde FA nın arttığı gözlemlenmiştir. Bu çalışma klozapine ile tedavinin, daha önce tipik ve / veya atipik antipsikotik şizofreni hastalarında beyaz madde mikro bütünlüğünü değiştirdiğini ve hatta bazı bölgelerde, bir önceki açığın tersine döndürüldüğünü düşündürmektedir. Makale için (DOI: 10.1016/j.pscychresns.2014.06.001)

Yapay bir görme sisteminin görüntülerdeki semantik içeriği çıkarmasında veya çevresi ile etkileşime geçmesinde parlak yüzeylerin tespiti oldukça önem arz etmektedir. Özgür Yılmaz ve Katja Doerschner bu amaç için ölçek ve dönmeye dayanıklı özniteliklerin üzerine bina edilmiş hareket ipuçlarını kullanan bir algoritma geliştirdiler. Görünümdeki farklılaşmanın parlak yüzeyler için kuvvetli bir indikatör olduğu bilindiği için (Doerschner et al. in Curr Biol, 2011), öznitelik vektörlerindeki değişim görünümdeki farklılaşmayı algılamakta ve bu da parlak yüzeylerdeki hızlı görünüm değişimini sayısallaştırmaktadır. Algoritma epipolar hataları (Swaminathan et al. in Lect Notes Comput Sci 2350:508–523, 2002) ve görünüm değişim ipuçlarını birleştirmekte ve hem bilgisayar ile oluşturulmuş hem de gerçek videolarda parlak nesneleri, birçok farklı kamera hareket hızı, nesne büyüklüğü ve şekli, görüntü gürültüsü ve bulanıklığı gibi değişimlere rağmen tespit edebilmektedir.

Makale Machine Vision and Applications adlı dergide Nisan 2014 sayısında yayımlanmıştır. http://link.springer.com/article/10.1007/s00138-014-0610-9 

 

Cemre Arıyürek 29 Ocak 2014 tarihinde Yüksek Lisans tezini savundu. Cemre'nin tez başlığı İngilizce olarak
"Modes of Shear Waves in Magnetic Resonance Elastography" veya Türkçesi ile "Manyetik Rezonans Elastografide Makaslama Dalgalarını Modları." Bu çalışmada, Cemre, deneğin ağzına yerleştirilen bir parçanı çok özel bazı frekanslarda titremesi ile beyinde yüksek genlikte makaslama dalgalarının oluştuğu gösterdi. Cemre bu çalışmalarına doktora tezi çerçevesinde devam etmeyi planlamaktadır.

Bilkent Üniversitesi mezunlarından Esra Abacı Türk'ün Magnetic Resonance in Medicine dergisinde bir makalesi yayınlandı. Bu makalede, Dr. Türk, yeni ve yararlı bir denklem öneriyor. Bu denklem araştırmacıların manyetik rezonans görüntülemede kullanılan radyofrekans darbelerin vücut üzerindeki dağılımının bulunma işlemini daha doğru bir şekilde yapılmasını sağlıyor. Bu hesaplama işleminin temeli görüntüleme sırasında uygulanan bir radyofrekans darbenin sebep olduğu faz bozulmasının hesaplanmasına dayanıyor. Şekilde eski yöntem, Esra'nın önerdiği frekans temelli denklem, simülasyon ve deney sonuçları görülüyor. Bu makalenin diğer yazarları, Yusuf Ziya İder, Arif Sanlı Ergün ve Ergin Atalar'dır. 

 

 

Yard. Doç. Dr. Hulusi Kafalıgönül tarafından önerilen TÜBİTAK 1001 projesi kabul edildi. Projenin başlığı "Çoklu-duyusal Sürat Algısının Temelindeki Sinirsel Mekanizmalar" dır. Araştırma projesinin kısa bir özeti şöyledir:

Sürat algısı dinamik bir dünyada hayatta kalmak için birinci derece önemli ve gereklidir. Sürat algısına ve hesaplamasına dayanarak hızla yaklaşan nesnelerin yörüngelerini hesaplayabilmekte ve sabah trafiğinde rahatça seyredebilmekteyiz.  Şimdiye kadar ki hareket ve sürat/hız çalışmaları genellikle bir duyu organı sistemi (başka bir deyişle sadece görme) içindeki nöral (sinirsel) mekanizmaların üzerine odaklanmıştır. Fakat, insan beyni birden fazla duyu organına bilgi sağlayan doğal ortamlarda  davranışımızı yönlendirmeye adapte olmuştur.  Bu nedenle, bu tek duyulu yaklaşım doğal algı mekanizmalarını araştırmada ve ortaya çıkarmada yetersizdir.

Bu TÜBİTAK projesi süresince, Dr. Kafalıgönül bu eksiklik üzerine yoğunlaşacak ve işitsel sistem tarafından sağlanan zaman bilgisinin görsel algı mekanizmaları tarafından sürat hesaplaması için nasıl kullanıldığını, en son sürat algısını nasıl şekillendirdiğini araştırmayı hedeflemektedir. Elektroensefalografi (EEG) ve psikofiziksel teknikleri kullanarak, sürat algısı üzerindeki işitsel etkiler farklı zamansal adaptasyon ve görsel gruplama koşullarında inceleyecek and sinirsel mekanizmalara ışık tutmaya çalışacaktır. Sürat/hız algısı bağlamında bu çalışma projesi  dış dünyayla olan çoklu-duyusal deneyimimizle beynimizdeki sinirsel faaliyetler arasında bağ kurmaya önemli katkı sağlayacaktır.

UMRAM'ın geleneksel yeni yıl kutlama partisi yapıldı. Yoğunluk nedeniyle çok sık bir araya gelememeyen UMRAM kullanıcıları ve sakinlerini bir çatı altında buluşturan bu geleneksel yeni yıl partisi bizim için çok önem taşıyor. Bu sayede kullanıcılarımızla bira araya gelerek eğlenme ve görüşme fırsatı buluyoruz. Partiye gelmek için emek sarfeden tüm davetlilerimize tekrar teşekkür ederiz.

 

 

UMRAM ve Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Katja Doerschner,YÖK (Yükseköğretim Kurulu) doçentlik sınavını geçti. Bilkent Üniversitesi'nde Doçentliğe hak kazanma sürecinin bir parçası olan bu sınavın resmi olarak tanınması ve terfi ile sonlanması yine de bir süre gerektirmektedir. UMRAM ailesi olarak, biz bu sınavdaki başarısından ötürü Dr Doerschner'i  kutlar bundan sonraki  akademik hayatının da aynı şekilde başarılarla dolu olmasını dileriz.