image003.gif

Prof. Kader Karlı Oğuz ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada erkek ve kadınlarda görülen epilepside beyin beyaz cevherinin yapısında önemli farklıklıklar gözlendi.

Devamını oku: MR ile erkek ve...

Dr. Katja Doerschner 2012 TÜBİTAK Teşvik Ödülünü aldı. Dr. Tayfun Özçelik de TÜBİTAK Bilim Ödülünü aldı. TÜBİTAK Teşvik Ödülü ülkemizde yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkıda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlayan genç bilim insanlarına verilmektedir. Bilim Ödülü ise ülkemizde yaptıkları çalışmalarla bilime uluslararası düzeyde katkıda bulunan bilim insanlarına verilmektedir. Bu yıl 11 bilim insanına Teşvik ve 3 bilim insanına da Bilim ödülü verilmiştir.

http://www.bilkent.edu.tr/bilkent-tr/information/tubitak7.html

 

Prof. Kader Karlı Oğuz UMRAMda epilepsi üzerinde yürüttüğü çalışmaları için TÜBİTAK 1001 proje desteği aldı. Prof. Oğuz proje özetinde söyle yazmış.

Erişkinlerdeki en sık fokal epilepsi tipi olan temporal lob epilepsisi(TLE)nin inme, tümör ve malformasyonlar gibi pek çok nedeni bulunmakla beraber, cerrahi serilerdeki en sık neden hippokampal skleroz (HS)dur ve Manyetik Rezonans Görüntüleme(MRG) ile tanısı genellikle mümkündür. Bu hastalardaetkilenen hemisphere özgü -postoperatif histopatolojik incelemelerle de desteklendiği gibi- MRG’deki hippokampal atrofiyle korele hafıza ve dil sorunları olur. HS’deki yapısal ve fonksiyonel değişiklikler hippokampüsün, hatta limbik sistemin dahi dışına uzanmaktadır.Hafıza ve dil sorunlarının etkilenen hippokampüsün içinde bulunduğu fonksiyonel ağ (network) ve beyaz cevher yolaklarıyla ilgili olduğu düşünülmektedir. Fakat bu bölgelerarası etkilerin hastaların klinik bulgularıyla ilişkisi, normal bireylerden hangi düzeylerde farklılıklar gösterdiği ve cerrahi sonrası prognoza olan etkisi ise henüz aydınlığa kavuşmamıştır.

Devamını oku: Prof. Oğuz bir TÜBİTAK...

Katja Doerschner ve arkadaşlarının hazırladıkları TÜBİTAK 1001 projesi kabul edildi. Projenin başlığı "İnsan beyninin yapısal ve işlevsel mimarisinin genetik kökenli merkezi sinir sistemi bozuklukları incelenerek araştırılması." Dr. Doerschner araştırma konusunu şöyle özetlemiş.

Akıl üzerine yapılan çalışmaların en temel içgörülerden birisi kortekste fonksiyonel lokalizasyon kavramı olmuştur. Bu fikir ilk bilimsel desteğini Paul Broca’nın yeni ufuklar açan ve konuşma fonksiyonunun sol ventroposterior frontal girusta konuşlandığını gösteren çalışmasından almıştır. Bu çalışma insanın bilişsel konuşma yeteneğini anlamamızda dönüm noktası oluşturmuştur. Bu buluş, hafıza ve nesne tanıma gibi belli bilişsel fonksiyonların uzmanlaşmış kortikal bölgelerde ve süreçlerde lokalize olduğu görüşünü destekleyen bir kanıt niteliğindedir. Sağlıklı insanlarda beyin işlevlerini anlamaya yönelik olarak, Broca’nın önderlik ettiği gibi, lezyonu olan hastalar üzerinde çalışmalar yürütmek nöropsikolojinin karakteristik özelliği olmuştur.

Devamını oku: UMRAMda insan beyninin...

ESMRMnin 29uncu yıllık bilimsel toplantısında UMRAM araştırmacıları üç sunum yapacaklardır. Volkan Açıkel ve Ergin Atalar "Effect of Implantable Pulse Generator (IPG) Cases on Implant Tip Heating" başlıklı bir bildiri hazırladılar. Arzu Has, Burak Akın, İrsel Tezer and Serap Saygı and Kader Karlı Oğuz "Impact of Generalized Seizures on Hippocampal Sclerosis Associated White Matter Changes  Assessed by Diffusion Tensor Imaging - Tract-Based-Spatial-Statistics" başlıklı bildiriyi sunacaklar. Araştırmacılardan İrsel Tezer ve Serap Saygi  Hacettepe Üniversitesinde çalışmaktadırlar. Bu iki bilimsel sunum sözlü birdiri formatında olacaktır. Ayrıca UMRAM çalışanı Burak Akin, Gazi Üniversitesinden   Hayrunnisa Bolay Belen ve ODTÜden Didem Gökçay ile birlikte "Preliminary Results from Analysis of Default Mode Network Connectivity in Migraine Patients" isimli bildiriyi bir elektronik poster olarak sunacaklardır.

Volkan Açıkel ikinci "EMF and Health Risk Research" çalıştayına katılmak üzere bir seyahat ödülü kazandı. Bu çalıştayda Volkanö geliştirdiği implant ısınma modelinin teorisini anlatacak. IT'IS vakfı tarafından düzenlenen bu çalıştay 22-26 Ekim 2012 tarihleri arasında İsviçrenin Monte Verita kentinde yapılacak. 

Yigitcan'ının çalışmasını bugünkü (31 Mayıs 2012) gazetelerden okuyabilirsiniz Milliyetteki haber için linke tıklayınız. Hürriyetteki haber için: http://www.hurriyet.com.tr/saglik/20670986.asp