umram1.png

Ulusal Manyetik Rezonans Araştırma Merkezi (UMRAM) Bilkent-Cyberpark içerisinde Mayıs 2009 da T.C. Kalkınma Bakanlığı desteği ile kurulmuş ve Aysel Sabuncu Beyin Araştırmaları Merkezini içersinde hizmet vermektedir. Merkezin misyonu manyetik rezonans araştırmaları konusunda yapılan araştırma projelerini teşvik etmek, desteklemek ve gerçekleştirmektir. Merkezimizde sadece araştırmaya yönelik olarak kullanılan bir adet 3 tesla statik alana sahip Siemens MAGNETOM Trio manyetik rezonans görüntüleme cihazı ve bir adet de Scimedix SM160 1,5 tesla MR cihazı bulunmaktadır. İlave olarak merkezimizde hayvan araştırma, elektronik ve psikofizik laboratuvarları bulunmaktadır. UMRAM manyetik rezonans görüntüleme teknolojisini kullanan ve geliştiren multi-disipliner grupları bir araya getirmektedir. Merkezimizde bulunan üç araştırma grubu: Biyomedikal Mühendisliği, Radyoloji Araştırmaları ve Kognitif Sinirbilim alanlarında faaliyet göstermektedirler. UMRAM' ın açık kapı politikası vardır. Araştırmacılar merkezimizdeki ekipmanları kullanabilir ve gerekirse veri toplamak için personelimizden yardım alabilirler.