image004.gif
  • Merkezde şu anda araştırma yapmakta olan bazı araştırmacı ve kuruluşlar:
  • Boğaziçi Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, Prof.Dr.Cengizhan Öztürk ve grubu
  • TOBB Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik mühendisliği Bölümü, Yrd.Doç.Dr.Sanlı Ergün
  • METU, Enformatik Enstitüsü, Yard. Prof. Dr. Didem Gökçay
  • Atılım Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği, Yard. Prof. Dr. Erol Özçelik
  • Cumhuriyet Üniversitesi , Jeofizik Mühendisliği

Merkezimizde bulunan üç araştırma grubu: Biyomedikal Mühendisliği, Radyoloji Araştırmaları ve Kognitif Sinirbilim alanlarında faaliyet göstermektedirler.

Biyomedikal mühendisliği grubu Prof.Dr. Ergin Atalar'ın gözetiminde, radyofrekans verici dizilimleri de dahil olmak üzere,  implantların güvenliği ve doğrusal olmayan gradyanlar gibi çeşitli manyetik rezonans görüntüleme teknolojileri üzerinde araştırmalar yürütmektedir.

Radyolojik Araştırmalar Prof. Kader Karlı Oğuz gözetiminde sürdürülmektedir.

Dr. K.K.Oguz çalışmalarını beyin parankiminin morfolojik ve fonksiyonel özellikleri ve bunlarla ilgili bozuklukların çeşitli etkileri üzerinde yoğunlaştırmaktadır. Nöroradyoloji konusunda özel ilgi alanına giren konular konjenital malformasyonlar, inflamatuar-demiyelinizan hastalıklar, epileptik bozukluklar, metabolik ve nörodejeneratif hastalıklardır. Halen UMRAM'da ileri MR görüntüleme teknikleri kullanarak temporal lob epilepsisi, kronik tekrarlayıcı inflamatuar optik nevrit, şizofreni, nörodejeneratif hastalıklar, hareket bozuklukları ve inme sonrası fizik tedavi ve rehabilitasyon konularında çok sayıda çalışma yürütmektedir.