umram1.png

Yigitcan Eryaman 11 Mart 2011 tarihinde Electrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünden doktorasını aldı. Doktora tez konusu "Manyetik Rezonans Görüntülemesinde Özgül Soğurma Hızının Azaltıması Konusunda Yenilikçi Yöntemler". Tez savunması sırasında Duisburg-Essen Üniversitesinden Prof. Dr. Mark Ladd jüri üyesi idi. Diğer jüri üyeleri Prof. Dr. Ayhan Altintas, Prof. Dr. Yusuf Ziya Ider, Prof. Dr. Murat Eyuboglu ve Prof. Dr. Ergin Atalar.