umram1.png

Prof.Dr. Kader Karlı Oğuz ve Arzu Ceylan HAS'ın Hacettepe Hastanesi Nöroloji bölümüyle ortaklaşa yaptıkları çalışma International Journal of Neuroscience dergisinde yayınlanmıştır. Çalışmada sigaranın Klinik İzole Sendrom hastalığındaki lezyon yükü ve parsellenmiş beyin yapılarının hacmi üzerine etkisi araştırılmıştır. Yaş, cinsiyet ve sigara yılı uyumlu hasta ve kontrollerden oluşan 4 grup içeren çalışmada, beynin çeşitli bölgelerindeki artan gri cevher hacminin sigarayla ilişkili olduğu ortaya çıkarılmış ve sigara içen hastalarda artmış lezyon yükü saptanmıştır. Sigara içme süresi ile intrakranyal hacim ve sol hemisferdeki kortikal gri cevher hacmi negatif korelasyon göstermiştir.
Çalışmaların detaylarına aşağıdaki linkden ulaşabilirsiniz:


http://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/00207454.2015.1073727