umram3.png

Prof. Dr. Kader Karlı Oğuz ve Arzu Ceylan HAS'ın Hacettepe Üniversitesindeki araştırmacılarla ortaklaşa yaptıkları çalışma Archives of Gerontology and Geriatrics dergisinde yayınlandı. Çalışmada; Alzheimer hastalığının tanısında önemli rol oynayan beyin omurilik sıvısı (BOS) içindeki biyo-belirteç olarak adlandırılan protein değerleri erken tanılı hastalarda sağlıklı kontrollerle karşılaştırılarak analiz edilmiştir. Aynı hastalardan ve sağlıklı kontrellerden alınan dinlenme halindeki fonksiyonel MR görüntüleri ile bağlantısallık analizi yapılmış ve durgun haldeki beyin bölgelerinin birbirleriyle bağlantı haritaları ortaya çıkarılmıştır. Aynı kişilerin bilişsel profilleri ve Default mode network aktivasyonları biyo-belirteçlerle ilişkili olarak incelenmiştir. Dorsal posterior cingulate ve retrosplenial kortekteki azalmanın, hastalığın tanısında kullanılan beyin omurilik sıvısı içindeki Aβ1–42 değerlerinin azalmasıyla bağlantılı olduğu bulunmuştur.

Çalışmanın detaylarına bağlantıdan (doi:10.1016/j.archger.2015.09.010) ulaşabilirsiniz: