image003.gif

Doç. Dr. Oktay ALGIN tarafından UMRAM’da yapılan yeni bir çalışma daha saygın tıp dergilerinden birinde (Neuroradiology) yayınlandı. Bu çalışmada, beyin cerrahi ameliyatlarında oldukça önemli fakat radyolojik olarak gösterilmesi zor olan Liliequist membranı’nın MR ile gösterimesine yönelik yeni bir yaklaşım vurgulandı. Bu yeni çalışmada, Liliequist membranı’nın intakt olup olmadığının ve morfolojik özelliklerinin gösterilmesinde 3-boyutlu SPACE (3B-SPACE) sekansının oldukça etkin olduğu saptandı.

3D-SPACE tekniğinin beyin omurilik sıvısı dolaşımının değerlendirilmesindeki ve hidrosefali hastalarının yönetimindeki etkinliği; Dr. ALGIN tarafından ilk kez 7 yıl önce hayvan deneyleri sırasında keşfedilmiştir. Bu sekansın ve varyantlarının birçok alandaki uygulaması ile ilgili 7 yıldır UMRAM’da Dr. Algın tarafından birçok çalışma yürütülmüştür ve araştırmalar devam etmektedir. Bu çalışmaların detaylarına aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=algin+3d-space