image003.gif

Özgür Yılmaz, Dr. Emine Ülkü Sarıtaş ve Dr. Tolga Çukur tarafından yürütülen çalışma JMRI adlı dergide yayımlandı. Bu çalışmada çoklu bobinlerle elde edilen bSSFP görüntülerinde faza duyarlı su-yağ ayrımı için yeni bir teknik geliştirildi. In vivo sonuçlara göre, önerilen teknik su-yağ ayrımını geleneksel metotlara göre daha iyi başarmıştır. Çalışmanın tamamına buradan ulaşabilirsiniz.