image005.gif

Zahide Pamir ve Hüseyin Boyacı tarafından yürütülen çalışma Vision Research adlı dergide yayımlandı. Bu çalışmada, ilk kez bağlama dayalı açıklığın kontrast algısını etkilediği gösterilmiştir. Çalışmada, kullanılan basit bir görsel uyaranın ve bu uyaranın üzerine yerleştirildiği fonun fiziksel değerlerinin aynı olduğu iki durum yaratılmıştır. Kullanılan fonların luminans değerleri eşit olmasına rağmen, durumlardan birinde bağlamın etkisiyle fonun açıklık değeri diğer duruma göre daha yüksektir. Sonuçlar, açıklık değeri yüksek olan fon üzerinde bulunan uyaranın kontrastının daha yüksek olarak değerlendirildiğini göstermiştir. Buna göre, görsel sistemin algılanan kontrast değerinin hesaplanmasında açıklık bilgisini kullandığı görülmüştür. Çalışmanın tamamına buradan ulaşabilirsiniz