image001.gif

full-duplex architectureMaryam Salim 25 Mayıs 2016da yüksek lisans tezini savundu. Tezinin başlığı "Sıfır TE görüntülemesi için fuldubeks MRG." Maryam'ın temel amacı telekominikasyon için geliştirilen fuldubleks teknolojisini MRGye uyarlamak idi. Temel amaç ise bu teknolojiyi kullanarak radyo-frekans darbeleri verilirken MR sinyalinin alınmasını sağlamaktı. Maryam çalışmalarına Amerika Birleşik Devletlerinde Elektromanyetik konusunda devam edecektir.