image004.gif

Redi Poni yüksek lisans tez çalışmasını 15 Ağustos 2016da sundu. Tez çalışmasının başlığı "A Digitally Controlled Class-E Amplifier for MRI". Bu çalışmada Redi E-sınıfı güç yükseltecinin çok verimli bir MRI RF güç vericisi olarak kullanılabileceğini gösterdi. Ayrıca bu güç gükseltecini sayısal  olarak çalıştırılabileceğini kanıtladı. Şekilde üst panelde iki güç yükseltecini birlikte kullanarak elde edilen MR görüntüleri gözükmektedir. Alt panelde ise bu vericilerin birisi kapatılınca elde edilen görüntü gösterilmiştir. Redi doktora çalışmasını Fransa'da devam edecektir.