image005.gif

UMRAM'da MEGAPRESS sekansıyla yapılan MR-Spektroskopi araştırmalarında Dr. Murat İlhan Atagün ve arkadaşları şizofreni ve bipolar bozuklukta sylvian (lateral) fissür etrafı yapılarda GABA düzeylerini değerlendirmişlerdir. Şizofreni hastalarında bipolar bozukluk ve sağlıklı kontrol gruplarına kıyasla GABA düzeylerinin sağ hemisfer lateral fissür etrafı yapılarda artmış olduğunu tespit edilmiştir. Araştırmacılar ayrıca antipsikotik ilaçların dozlarıyla GABA düzeyleri arasında ilişkili olduğunu saptamışlardır. Makaleye ulaşmak için tıklayınız: