image005.gif

 

UMRAM araştırmacıları Prof. Kader Karlı Oğuz ve Arzu Ceylan Has'ın yeni bir çalışması, Multiple Sclerosis and Related Disorders'ın Kasım sayısında yayınlandı. Bu çalışmada klinik izolelik sendromunda (CIS) bilişsel bozukluk profili ve kortikal inflamasyon, kortikal ve derin gri cevher atrofisi ve beyaz cevher lezyonlarının bilişsel düşüşe katkısı araştırılmıştır. Bu amaçla, klinik olarak izole sendromlu otuz hasta ve demografik olarak eşleştirilmiş yirmi sağlıklı kontrol,  Rao Rao Brief Repeatable Battery ile nöropsikolojik değerlendirmeye tabi tutuldu ve beyin manyetik rezonans görüntüleme, 3T tarayıcı kullanılarak çift inversiyon iyileşmesi ile gerçekleştirildi.

 

Bu çalışmada, yaşın beynin hacim ölçümlerini etkilediği halde hastalık süresi ve eğitim yıllarının bazı bilişsel test puanlarını etkilediği  gözlemlenmiştir. Test performansları ve hacimsel önlemler arasındaki korelasyonları analiz ederken, araştırmacılar bu karışık faktörleri  ve korelasyonların doğruluğu da kontrol edilmiştir. BDT'li hastalarımızda bilişsel bozukluğun, en başta serebral beyaz cevher, serebellar kortikal ve derin gri cevher atrofisi ile ilişkili olduğu, ancak en azından hastalığın erken evresinde kortikal inflamasyon ile ilişkili olmadığı gösterilmiştir. Makale için :