image001.gif

UMRAM araştırmacısı Arzu Ceylan Has'ın 19 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Dr. Hediye Pınar Günbey ile beraber yaptığı bir çalışması European Society of Radiology da yayınlandı. Bu çalışmada amaç, beyaz cevher bütünlüğünün  (WM) ve gri maddenin (GM)Down sendromu (DS) olan küçük çocuklarda  volümetrik analizler ve difüzyon tensörü görüntüleme yolu (DTI) ile hacimsel değişikliklerinin başlangıç değerlendirmesinin yapılmasıdır.

Çalışmaya DS'li 10 çocuk ve sekiz sağlıklı kontrol denek dahil edildi. DTI çalışmalarında Tract-based spatial statistics(TBSS) kullanılarak  bütün beyin voksel akıllı analizinin  (FA) ve ortalama difüzivitenin (MD) fraksiyonel anizotropisi çalışıldı. Volumetrik analizler, kortikal hacimlerin bölgesel ölçümlerini elde etmek için otomatikleştirilmiş segmentasyon yöntemi ile yapıldı.

Ön sonuçlar, DTI ve volümetrik analizlerin, DS'li çocuklarda nörogelişimsel gecikmenin en erken tamamlayıcı değişikliklerini yansıtabileceğini ve bilişsel gelişim için WM'nin ve GM bütünlüğünün belirli öğelerinin yedek biyolojik belirteçleri olabileceğini düşündürmektedir.

Makale için: