image003.gif

UMRAM araştırmacıları Prof. Kader Karlı Oğuz ve Arzu Ceylan Has'ın yeni bir çalışması, Gynecological Endocrinology'de yayınlandı.

Çocuk doğurma çağındaki kadınlarda en yaygın üreme endokrinopatisi olan polikistik over sendromu (PCOS), obezite ve metabolik fonksiyon bozukluğu ile yakından ilişkilidir. PCOS ve obezite prevalansında benzer bir artış, bu bozuklukların sebep sonuç ilişkisine sahip olabileceği düşüncesini doğurmuştur. Yiyecek alımı, homeostatik ve hedonik sistemler olarak bilinen iki tamamlayıcı sistem tarafından kontrol edilir. Bu sistemler merkezi sinir sistemindeki (MSS) gri maddenin önemli bir parçasıdır. Bu sistemler aynı zamanda hormonlarla da yakından ilgilidir; en iyi bilinen beyni uzun vadeli enerji depoları konusunda bilgilendiren adiposit kaynaklı leptin hormonudur. Bu sistemlerin diğer üyeleri arasında grelin ve glukagon benzeri peptid-1 (GLP-1) bulunur ve kısa vadeli enerji durumu hakkında bilgi sağlamakla sorumludurlar.

Çalışmada, global beyin hacimlerindeki farklılıkları saptamak ve polikistik over sendromlu (PCOS) kadınlarda beyin hacmi ile iştahla ilişkili hormonlar arasındaki ilişkiyi beden kitle indeksi uyumlu kontrollerle karşılaştırılmıştır. Kırk denek üzerinde manyetik rezonans görüntüleme ve açlık durumda grelin, leptin ve glukagon benzeri peptit 1 (GLP-1) ölçümlerinin yanı sıra karışık yemek tolerans testi (MTT) sırasında GLP-1 düzeyleri ölçüldü. Toplam beyin hacminde ve toplam gri cevher hacminde azalma gözlenirken özellikle iştahla ilgili gri cevher alanlarlarındaki azalmalar dikkat çekti. Bu değişiklikler leptin, grelin ve GLP-1'in bazal periferik seviyeleri ve yemek ile uyarılan GLP-1 seviyeleri ile herhangi bir ilişki göstermedi. Polikistik over sendromun beyin bölgelerindeki yapısal değişikliklerin işlevsel önemini değerlendirmek için daha büyük örneklem büyüklüğü ile daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır Makale için: