image001.gif

Sevgi Gokce Kafali - Master Tez Sunumu

Sevgi Gökçe Kafalı yüksek lisans tezini 17 Nisan 2018'de başarılı bir şekilde sunmuştur. Tezin başlığı "PHASE-CORRECTING DENOISING FOR DIFFUSION MAGNETIC RESONANCE IMAGING" şeklindedir. Bu çalışmada yenilikçi bir faz-düzeltmeli yerel-olmayan ortalama filtresi önerilmekte, ve bu filtre ile difüzyon MRG'de karşılaşılan düşük sinyal-gürültü oranı ve hareket kaynaklı faz sorunlarına eş zamanlı bir çözüm sunulmaktadır. Sevgi'nin bu konudaki makalesi yakın zamanda Magnetic Resonance in Medicine dergisinde yayınlanmıştı (şu linkten erişilebilir). Sevgi, Eylül ayından itibaren Kaliforniya Üniversitesi, Los Angeles'da (UCLA) doktora çalışmalarına başlayacaktır.

Bismillah Nasir Ashfaq master tezini 29 Mart 2018'de başarılı bir şekilde savundu. Tezin başlığı "A GATE MODULATED DIGITALLY CONTROLLED MODIFIED CLASS-E AMPLIFIER FOR ON-COIL APPLICATION IN MRI" şeklindedir. Bu son derece yenilikçi çalışma MRG'nin ötesinde uygulamalara sahip olabilir. Nasir, bebeklerini bekleyen Fatima'ya katılmak için evine Pakistan'a dönüyor. Nasir'i mükemmel tez savunması için tebrik ederiz.

Dr. Algın ile birlikte, beş Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi (Özcan Öztürk, Onur Tokel, Ferdi Karadaş, Barbaros Çetin, Meral Uğur Çınar) daha bu ödülü kazandı. Bu ödül, Bilim Akademisi tarafından bilimsel çalışmalarını övmek için genç öğretim üyelerine verilmektedir. Daha önce Dr. Sarıtaş ve Çukur, bu ödülü sırasıyla 2016 ve 2017 yıllarında kazanmıştır. UMRAM'dan Prof.Ergin Atalar, 2011 yılının Kasım ayında, bilimsel hak, özgürlük ve dürüstlük ilkelerini geliştirmek, uygulamak ve sürdürmek için bağımsız bir sivil toplum örgütü olarak kurulan Akademinin bir üyesidir. Kendilerini kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

"FARNESILYOSALICYCLIC ACID İÇEREN NANOPARTİK FORMÜLASYON" başlıklı Avrupa patent başvurusu (WO2015167408) (PCT / TR2014 / 000248) olumlu sonuçlanmış ve tescil kararı tamamlanmıştır. Yeni jenerasyonlu bir antineoplastik ajan olan Farnesiltiyosalisilik asit (Salirasib, FT A), malign tümörlerin çoğunda yüksek oranda bulunan, Ras proteininin spesifik bir önleyicisidir. Patentlenebilir çalışma, hastalığın durumunu, alımını veya etkinliğini değiştirmek için hedeflenmiş bir kemoterapidir. Antineoplastik ilaçları, normal hücrelerden ziyade tümör hücrelerine daha fazla hasar sağlayarak yok eder. Eski UMRAM araştırmacısı Taner Demir ve UMRAM Profesörü Kader Karlı Oğuz buluş sahipleri arasında yer almaktadır. Diğer yazarlar arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi akademisyenlerinden Sibel PEHLİVAN, İmran VURAL, Melike Mut AŞKUN, Figen SÖYLEMEZOĞLU yanısıra Abbas KAFFASHI, Sevda LÜLE, Hüsnü KOŞUCU, Can SARISÖZEN bulunmaktadır. Patent için :

UMRAM doktora araştırmacılarından Utku Kaya “Saniye Altındaki Duyulararası Zaman Algısının Temelindeki Sinirsel Mekanizmalar” başlıklı Doktora tezini başarıyla sunmuştur. Doktora çalışması sırasında, işitsel zamanlamanın algılanan görsel zamanlama/zaman aralığı ve zahiri hareket üzerine etkilerinin sinirsel korelatlarını anlamayı hedeflemiştir. Bu hedefe ulaşmak için, saniye altı zaman aralıklarında yüksek doğrulukta deneyler dizayn edip, bütüncül EEG analizleri gerçekleştirmiştir.

Fatima Tu Zahra'yı Bilkent Üniversitesi EEE bölümünden Yüksek Lisans derecesini almasından dolayı kutluyoruz. Fatima'nın tez konusu  "Highly Efficient 300 W Modified Class-E RF Amplifiers for 64 MHz Transmit Array System". Tez danışmanı Prof. Ergin Atalar, diğer tez komitesi üyeleri ise Prof. Abdullah Atalar ve Doç.Dr. Ali Bozbey'di. Fatima yakın zamanda Pakistan'a dönmeyi planlıyor. Kendisine bundan sonrası için başarılar diliyoruz.

UMRAM araştırmacıları Experimental Brain Research dergisinde bir çalışma yayınlamışlardır. Çalışmalarında, duyular içi ve duyular arası algısal gruplamayı koordine eden beyin mekanizmaları ve ilkeleri üzerinde yoğunlaşmışlardır. Algılanan hız üzerinde farklı davranışsal deneyler tasarlayarak, görsel sistemdeki belirli uzamsal gruplama prensiplerinin,  zaman boyutunda gerçekleşen görsel-işitsel etkileşimlere önceliğinin olabileceğini bulmuşlardır. Ek olarak, davranışsal bulgular, işitsel sistem tarafından sağlanan zaman bilgisinin hız algısını değiştirdiğini ve farklı mekansal konfigürasyonlarda var olduğunu göstermiştir. Bu bulguların, hareket algılamanın ve hız tahmininin çoklu duyusal yapısını hesaba katan sistemler tasarlamaya katkıları olacağı düşünülmektedir.. Daha fazla bilgi ve dergi makalesi için buraya tıklayın.

Diğer Makaleler...

 1. Z-Gradyan Dizisi Kullanılarak Tek Bantlı RF Darbe ile Çoklu Kesit Uyarımı
 2. Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Gradyanların Eş Zamanlı Kullanımı ile B1+ Düzensizliklerinin Düzeltilmesi
 3. Ultra-Thin, Flexible, Passive RF Resonator Marker for MRI
 4. Vücut içi subakut durumda aktif implante edilebilir tıbbi cihazların MR ısınma deneyleri için sıcaklık algılayıcı implant
 5. Doç Dr. Oktay Algın TÜSEB Aziz Sancar Teşvik Ödülüne layık görüldü
 6. Zamansal Adaptasyon Üzerine Bir EEG Çalışması
 7. The Effect of an Enrichment Reading Program on the Cognitive Processes and Neural Structures of Children Having Reading Difficulties
 8. Fonksiyonel MR Kursu
 9. Structural imaging of the brain reveals decreased total brain and total gray matter volumes in obese but not in lean women with polycystic ovary syndrome compared to body mass index-matched counterparts
 10. Quantitative rotating frame relaxometry methods in MRI
 11. Structural brain alterations of Down’s syndrome in early childhood evaluation by DTI and volumetric analyses
 12. The association of cognitive impairment with gray matter atrophy and cortical lesion load in clinically isolated syndrome
 13. Perisylvian GABA levels in schizophrenia and bipolar disorder
 14. Aysel Sabuncu Brain Research Center 2016 Scientific Meeting Beyin Araştırmaları Merkezi 2016 Bilimsel Toplantısı
 15. Hareket Algısı Bağlamında ON ve OFF Kanalları Arasındaki Zamansal ve Uzamsal Korelasyonun Dinamiği
 16. Redi Poni sayısal RF güç yükselteci üzerine yaptığı yüksek lisans tez çalışmasını sundu
 17. Maryam Salim yüksek lisans tezini savundu
 18. Master Tezi Sunumu: Zeynep Yıldırım
 19. Bağlama dayalı açıklığın kontrast algısına etkisi
 20. Manyetik Parçacık Görüntüleme için Türk-Alman 2+2 Projesi