image004.gif

Prof.Dr. Kader Karlı Oğuz ve Arzu Ceylan HAS'ın Hacettepe Hastanesi Nöroloji bölümüyle ortaklaşa yaptıkları çalışma International Journal of Neuroscience dergisinde yayınlanmıştır. Çalışmada sigaranın Klinik İzole Sendrom hastalığındaki lezyon yükü ve parsellenmiş beyin yapılarının hacmi üzerine etkisi araştırılmıştır. Yaş, cinsiyet ve sigara yılı uyumlu hasta ve kontrollerden oluşan 4 grup içeren çalışmada, beynin çeşitli bölgelerindeki artan gri cevher hacminin sigarayla ilişkili olduğu ortaya çıkarılmış ve sigara içen hastalarda artmış lezyon yükü saptanmıştır. Sigara içme süresi ile intrakranyal hacim ve sol hemisferdeki kortikal gri cevher hacmi negatif korelasyon göstermiştir.
Çalışmaların detaylarına aşağıdaki linkden ulaşabilirsiniz:


http://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/00207454.2015.1073727

 

Prof. Dr. Kader Karlı Oğuz ve Arzu Ceylan HAS'ın Kronik tekrarlarıcı inflamatuar optik nöropati (CRION) hastalağında beynin beyaz cevher yapısındaki farklılıkları araştırdıkları çalışma International Journal of Neuroscience dergisinde yayınlanmıştır. Çalışmada belirlenen ilgi alanlarının farksiyonel anizotropi, ortalama difüzivite, radyal difüzivite ve aksiyel difüzivite değerleri hesaplanmıştır. Aynı zamanda TBSS ile ortalama fark haritaları elde edilerek CRION hastalarındaki beyaz cevher farklılıkları ortaya çıkarılmıştır. Çalışmanın detaylarına aşağıdaki linkden ulaşabilirsiniz:

http://dx.doi.org/10.3109/00207454.2014.896912

 

Doç. Dr. Oktay ALGIN tarafından UMRAM’da yapılan iki çalışma saygın tıp dergilerinde yayınlandı. Bu çalışmalarda hidrosefalinin tanı ve tedavisinde 3-boyutlu SPACE (3D-SPACE) sekansının etkinliği araştırılmıştır. Sonuç olarak, 3D-SPACE tekniğinin hidrosefali hastalarının çoğunda; tek başına doğru, etkin ve hızli bir tanı metodu olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca bu sekansın tedavi (şant veya ETV ameliyatı) sonrası değerlendirmede de faydalı olduğu bulunmuştur.
3D-SPACE tekniğinin beyin omurilik sıvısı dolaşımının değerlendirilmesindeki etkinliği, ilk kez Dr. ALGIN tarafından 6 yıl önce hayvan deneyleri sırasında keşfedilmiş ve bu sekansın (3D-SPACE with variant FA mode) birçok alandaki uygulaması ile ilgili 6 yıldır UMRAM’da çalışmalar yürütülmektedir.  Çalışmaların detaylarına şu linklerden ulaşılabilir:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25978590
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25859808

Yrd. Doç. Dr. Emine Ülkü Sarıtaş tarafından yapılan bir çalışma Medical Physics dergisinde yayınlandı. Bu çalışmada zamana göre değisen manyetik alanların insanlar üzerindeki sinir uyarımı etkisinin manyetik alanın süresine bağlılığı incelendi. Sonuç olarak, manyetik alan süresi arttıkça uyarı eşiğinin düştüğü ve bu etkinin frekanstan bağımsız olduğu gösterildi. Çalışmanın detaylarına şu linkten ulaşılabilir. 

 

UMRAM öğretim üyeleri Tolga Çukur ve Emine Ülkü Sarıtaş 2015 senesi 'TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilimİnsanlarını Ödüllendirme Programı' kapsamında ödüle layık görüldüler. Her yıl Türkiye'nin  en başarılı genç bilim insanlarına araştırmalarını desteklemek amacıyla verilen ödüle bu yıl layık görülen 38 kişi arasında Tolga Çukur ve Emine Sarıtaş'ın da olması UMRAM olarak bizi bir kere daha gururlandırdı. Hatırlanacağı gibi bu ödüle daha önce 2009 yılında Hüseyin Boyacı ve 2012 yılında da Katja Doerschner layık görülmüştü.

 Hulusi Kafaligonul (ve meslektaşları) “Feedforward ve Feedback Processes in Vision” adında özel bir sayının editörlüğünü yapmışlardır. Korteks’deki farklı görsel alanlar aşağıdan yukarıya ileri besleme (feedforward), yukarıdan aşağıya geribildirimsel (feedback) ve aynı hiyerarşik seviyedeki sinirsel oluşumlar vasıtasıyla birbirlerine bağlanmışlardır. İleri besleme ve geribildirimsel projeksiyonların görmedeki rolü üzerine güncel bakış açılarını sağlamak için yaklaşık 35 görsel bilimci bu sayıya katkı sağlamıştır. Özet bilgi için editoryal makale bu linkten erişilebilir. Bütün sayı/Ekitap bu websayfasından indirilebilir.  

Algı hem duyusal sisteme sağlanan veriler hem de önceki kazanılmış tecrübelerimiz (çağrışımsal öğrenme gibi) tarafından şekillenmektedir. Önceki tecrübelerin duyusal sistemlere sağlanan verilerle nasıl bir etkileşim halinde olduğu ve en son algıyı şekillendirmede nasıl bir rol aldığı tam anlamıyla bilinmemektedir. Frontiers in Integrative Neuroscience’ da yayınlanan makalelerinde, Can Oluk ve Dr. Hulusi Kafaligonul bu konuya hareket algısı bağlamında ışık tutmayı hedeflemişlerdir. Farklı hareket mekanizmalarını aktive eden uyaranlar kullanarak, görsel-işitsel çağrışımsal öğrenmenin erken seviye hareket algısını/mekanizmalarını etkilediğini göstermişlerdir. Bu sonuçlar çağrışımsal öğrenmenin erken seviye algısal işlemlerde rol alabildiğine işaret etmektedir. Detaylı bilgi için: makale websayfası