image001.gif

 

 

Araştırmacılarımız Emre Kopanoğlu ve Burak Akın’ı yeni çalışma yerlerine, UMRAM da kutladığımız bir parti ile uğurladık. Emre, araştırmalarına Yale Üniversitesi’nde devam etmek üzere Boston’a giderken, Burak’da Doktora çalışmalarına devam etmek üzere Freiburg Üniversitesi’nden aldığı teklifi değerlendirerek Almanya’ya gidiyor. Her iki arkadaşımıza da mutluluklar ve başarılı bir kariyer  diliyoruz, onları çok özleyeceğiz.

UMRAM araştırmacılarından Emre Kopanoğlu “Novel techniques regarding specific absorption rate and field of view reduction in Magnetic Resonance Imaging” başlıklı Doktora tezini başarı ile savunarak Eylül 2012 döneminde Doktora derecesini almaya hak kazandı. Emre araştırmalarına Yale Universitesi’nde devam etmek üzere Boston’a gidiyor. Kendisinde gelecekte mutluluklar ve başarılı bir kariyer diliyoruz.

Emre Kopanoglu ve UMRAM’daki çalışma arkadaşları manyetik rezonansla görüntülemede (MRG) özgül soğurum hızının (ÖSH) düşürülmesi için yeni bir teknik önerdi. Radyo-frekansında ki uyarım dalgalarına bağlı olarak değişen ÖSH, MRG sırasında görüntülenen cismin ısınmasıyla ilintilidir. Bu sebeple, ÖSH manyetik rezonansla görüntülemede güvenlik için kullanılan başlıca parametrelerden birisidir.

Devamını oku: Manyetik Rezonansla...

 

Onur Külçe, 30 Temmuz' da başarılı bir şekilde tez savunmasını  yaptı. 2010 yılından bu yana Prof. Dr. Levent Onural ve Dr. Katja Doerschner ile Uzaysal- zamansal filtrelerin, dağınık ve aynamsı yansıtıcı özelliğe sahip dinamik yüzey dokularını nasıl etkilediğinin araştırıldığı bir proje üzerinde çalışmakta idi. Tez sonucu, görsel işlemenin  erken aşamalarının,  yansıma özellikli uzay-zamansal karakteristiklere duyarlı olmasına rağmen, bu düşük seviyeli farklılıklarla yüzey malzemesi görünümünü açıklamanın yeterli olmayabileceğini gösteriyor. Onur Yüksek Lisansını tamamlamış olduğu  Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünde doktora çalışmalarını sürdürecek. Kendisine başarılı bir akademik kariyer diliyoruz.

 

Prof. Kader Karlı Oğuz ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada erkek ve kadınlarda görülen epilepside beyin beyaz cevherinin yapısında önemli farklıklıklar gözlendi.

Devamını oku: MR ile erkek ve...

Dr. Katja Doerschner 2012 TÜBİTAK Teşvik Ödülünü aldı. Dr. Tayfun Özçelik de TÜBİTAK Bilim Ödülünü aldı. TÜBİTAK Teşvik Ödülü ülkemizde yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkıda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlayan genç bilim insanlarına verilmektedir. Bilim Ödülü ise ülkemizde yaptıkları çalışmalarla bilime uluslararası düzeyde katkıda bulunan bilim insanlarına verilmektedir. Bu yıl 11 bilim insanına Teşvik ve 3 bilim insanına da Bilim ödülü verilmiştir.

http://www.bilkent.edu.tr/bilkent-tr/information/tubitak7.html

 

Prof. Kader Karlı Oğuz UMRAMda epilepsi üzerinde yürüttüğü çalışmaları için TÜBİTAK 1001 proje desteği aldı. Prof. Oğuz proje özetinde söyle yazmış.

Erişkinlerdeki en sık fokal epilepsi tipi olan temporal lob epilepsisi(TLE)nin inme, tümör ve malformasyonlar gibi pek çok nedeni bulunmakla beraber, cerrahi serilerdeki en sık neden hippokampal skleroz (HS)dur ve Manyetik Rezonans Görüntüleme(MRG) ile tanısı genellikle mümkündür. Bu hastalardaetkilenen hemisphere özgü -postoperatif histopatolojik incelemelerle de desteklendiği gibi- MRG’deki hippokampal atrofiyle korele hafıza ve dil sorunları olur. HS’deki yapısal ve fonksiyonel değişiklikler hippokampüsün, hatta limbik sistemin dahi dışına uzanmaktadır.Hafıza ve dil sorunlarının etkilenen hippokampüsün içinde bulunduğu fonksiyonel ağ (network) ve beyaz cevher yolaklarıyla ilgili olduğu düşünülmektedir. Fakat bu bölgelerarası etkilerin hastaların klinik bulgularıyla ilişkisi, normal bireylerden hangi düzeylerde farklılıklar gösterdiği ve cerrahi sonrası prognoza olan etkisi ise henüz aydınlığa kavuşmamıştır.

Devamını oku: Prof. Oğuz bir TÜBİTAK...