3. Evaluating the urethra and the periurethral tissues 

Ergin Atalar, Harald Hartmann Quick and Parag Karmarkar,

Evaluating the urethra and the periurethral tissues

patent no: 7599729, 11/2009

pdf: Evaluating the urethra and the periurethral tissues 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir