Archives

MASTER TEZ SUNUMU: SERHAT İLBEY

Serhat İlbey yüksek lisans tezini 20 Nisan 2018’de başarılı bir şekilde sunmuştur. Tezinin başlığı “FAST CALIBRATION AND IMAGE RECONSTRUCTION FOR MAGNETIC PARTICLE IMAGING” şeklindedir. Bu tez çalışması UMRAM ile ASELSAN’ın ortak projesi çerçevesinde gerçekleşmiştir, ve Yrd. Doç. Dr. Emine Ülkü Sarıtaş ve Dr. Can Barış Top’un eş-danışmanlığında yürütülmüştür. Bu tezde kodlu kalibrasyon sahneleri ve sıkıştırılmış […]

Read More

SIU En İyi Bildiri Ödülü: Toygan Kılıç

Yüksek lisans öğrencileri ve öğretim üyelerinden Toygan Kılıç, Yrd. Doç. Tolga Çukur, Oktay Algın ve Yrd. Emine Ülkü Sarıtaş tarafından  yazılan ‘Joint Partial Fourier and Compressed Sensing Reconstruction for Accelerated Time-of-Flight MR Angiography’ adlı makale Türkiye 26’ncı IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Konferansında, IEEE EMBS En İyi Öğrenci Makalesi Ödülü ‘nü aldı.

Read More

MASTER TEZ SUNUMU: SEVGİ GÖKÇE KAFALI

Sevgi Gökçe Kafalı yüksek lisans tezini 17 Nisan 2018’de başarılı bir şekilde sunmuştur. Tezin başlığı “PHASE-CORRECTING DENOISING FOR DIFFUSION MAGNETIC RESONANCE IMAGING” şeklindedir. Bu çalışmada yenilikçi bir faz-düzeltmeli yerel-olmayan ortalama filtresi önerilmekte, ve bu filtre ile difüzyon MRG’de karşılaşılan düşük sinyal-gürültü oranı ve hareket kaynaklı faz sorunlarına eş zamanlı bir çözüm sunulmaktadır. Sevgi’nin bu konudaki […]

Read More