Monthly Archives: Ocak 2021

Dynamic dot displays reveal material motion network in the human brain

Dinamik nokta ekranları kullanan Schimid ve arkadaşları, büyük bir beyin bölgesi ağının materyal hareketine tepki verdiğini gösteriyor. Dinamik nokta gösterimleri biyolojik hareket araştırmalarındakilere benzer ve araştırmacıların hareket ipuçlarını diğer tüm ipuçlarından malzeme özelliklerine (ör. Yüzey yansıması) ayırmasına olanak tanır. İlginç bir şekilde, bu çalışmada maddi harekete yanıt verdiği bulunan alanlar, önceki çalışmalarda biyolojik harekete yanıt […]

Read More

2020 Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülü: Koray Ertan

Eski doktora öğrencimiz Koray Ertan, 2020 Serhat Özyar Genç Bilim İnsanı Ödülünü aldı. Dr. Koray Ertan, “Z-Gradyan Dizisinin Tasarımı ve Manyetik Rezonans Görüntülemedeki Uygulamaları” başlıklı doktora tezini Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde Prof. Dr. Ergin Atalar’ın tez danışmanlığında 2019 yılında tamamlamıştır. Manyetik Rezonans Görüntülemede (MRG) hastaya uygulanan radyo frekans (RF) enerjisinin dokularda yarattığı ısınmanın […]

Read More

2020 IEEE Türkiye Araştırma Teşvik Ödülü: Emine Ülkü Sarıtaş

UMRAM öğretim üyesi Emine Ülkü Sarıtaş, 2020 IEEE Türkiye Araştırma Teşvik Ödülü’nü aldı. Bilim insanlarını teşvik etme ve destekleme misyonunun ardından IEEE Türkiye, 2017 yılında yıllık bir ödül programı başlattı. IEEE Türkiye Araştırma Teşvik Ödülü, son on yılda doktorasını tamamlayan, doktora sonrası araştırmalarının önemli bir bölümünü Türkiye’de gerçekleştiren ve halen Türkiye’de ikamet eden, IEEE ile […]

Read More

2020 Parlar Araştırma Teşvik Ödülü: Emine Ülkü Sarıtaş

Parlar Vakfı, bilim ve sanayide yapılan araştırma çalışmaları ve hizmetleri değerlendirmek ve büyüyen nesilleri teşvik etmek amacıyla her yıl Onursal Bilim, Hizmet, Araştırma ve Teknoloji Teşvik Ödülleri vermektedir. UMRAM Öğretim Üyesi Doç.Dr. Emine Ülkü Sarıtaş, 2020 Parlar Araştırma Teşvik Ödülü’nü almıştır. Doç. Dr. Sarıtaş araştırmalarında yenilikçi manyetik rezonans görüntüleme (MRI) ve manyetik parçacık görüntüleme (MPG) […]

Read More