Archives

Quantitative radial force measurements of Woven EndoBridge devices

Dr. Algın ve ekibinin yeni deneysel çalışması yayınlandı. Prof. Dr. Oktay ALGIN’ın Gazi Üniversitesi ile son zamanlarda yaptıkları araştırma ‘Interventional Neuroradiology’ adlı uluslararası bilimsel dergide yayınlandı. Bu çalışmada, anevrizmaların tedavisininde kullanılan WEB cihazlarının boyut seçiminde faydalı olabilecek laboratuvar verileri ve geliştirilen ölçüm sistemi gösterildi. İlgili makalelere aşağıdaki internet adreslerinden ulaşılabilir; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37908102/

Read More

RadGT: Graph and Transformer-Based Automotive Radar Point Cloud Segmentation

The work of Dr. Koç and his collaborators titled “RadGT: Graph and Transformer-based Automotive Radar Point Cloud Segmentation” has been published in IEEE Sensors Letters. In this study, we delve into the world of automotive radar data processing, leveraging advanced techniques such as graph-based methods and Transformers. Our research addresses critical challenges in radar point […]

Read More

Measuring and Mitigating Gender Bias in Legal Contextualized Language Models

As the popularity and importance of large language models (LLMs) are soaring by the day, I am happy to announce that our recent work on gender bias and fairness in contextualized language models for natural legal language processing (NNLP) is now out at ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data! Computational law, mostly based on […]

Read More

Yüksek Lisans Mezuniyeti: Laleh Eskandarian

Laleh Eskandarian 4 Şubat 2022 tarihinde ”Structural connectivity alters in Pediatric Systemic Lupus Erythematosus prior to neuropsychiatric manifestations” başlıklı tez sunumunu gerçekleştirdi.   ABSTRACT Systemic lupus erythematosus (SLE) is an autoimmune multi-system disorder affecting the central nervous system which may exhibit neuropsychiatric manifestations. Pediatric-onset SLE is rare and although there is an increased risk of […]

Read More