ASELSAN-UMRAM Sıkıştırılmış Algılayıcı MRG Projesi

Bilkent Üniversitesi UMRAM ile ASELSAN Araştırma Merkezi ile arasında “Sıkıştırılmış Algılayıcı Manyetik Rezonans (MR) Görüntüleme Teknikleri ve Hesaplama Mimarisi Geliştirme Projesi” sözleşmesi imzalanmıştır. Ülkemizde bulunan 1000’e yakin MR cihazında her yıl toplam 9 milyon kişi MR çektirmekte, ve cihaz başına günlük hasta yükü ortalama 25-30 kişiyi bulmaktadır. Gerçekleştirecek proje ile MR çekimlerinin en az 5 kat hızlandırılması hedeflenmektedir. Böylelikle, yarım saat süren bir MR çekiminin 5-6 dakikada gerçekleştirilmesi mümkün olacaktır. Hastaların MR cihazında geçirdiği sürelerin azalması ile birlikte, bir cihazdan daha fazla sayıda hasta yararlanabilecek ve MR çekim maliyetleri önemli ölçüde azalacaktır. Ayrıca kapalı alanda uzun süre kalamayan yetişkin hastaların ve çocukların MR çekimleri de daha kolay gerçekleştirilecektir. Böylelikle ülkemizin katma değeri yüksek yeni nesil teknolojiler geliştirme çabasına Tıbbi Görüntüleme Cihazları alanında ASELSAN ve Bilkent Üniversitesi tarafından önemli bir katkı sağlanacaktır.