Zamansal Adaptasyon Üzerine Bir EEG Çalışması

UMRAM araştırmacıları zamansal adaptasyon ve hareket algısı üzerine yeni bir EEG çalışması gerçekleştirmişlerdir. Bu çalışmada, hem işitsel hem  görsel zaman aralığına adapte olmanın olaya ilişkin potansiyellerde önemli etkilere neden olduğu bulunmuştur. Fakat bu etkilerin her bir modalite için farklı yönlerde olduğu ve sinirsel aktivitenin anatomik-zamansal dinamiğinde farklı değişimlere yol açtığı gözlemlenmiştir. Dolayısıyla, bu veriler saniye altındaki zamansal adaptasyonlarda merkezi bir mekanizma yerine daha çok korteksdeki dağılmış farklı mekanizmaların önemli bir yeri olduğunu önermektedir. Çalışmanın tamamına buradan ulaşabilirsiniz.