MASTER TEZ SUNUMU: SEVGİ GÖKÇE KAFALI

Sevgi Gökçe Kafalı yüksek lisans tezini 17 Nisan 2018’de başarılı bir şekilde sunmuştur. Tezin başlığı “PHASE-CORRECTING DENOISING FOR DIFFUSION MAGNETIC RESONANCE IMAGING” şeklindedir. Bu çalışmada yenilikçi bir faz-düzeltmeli yerel-olmayan ortalama filtresi önerilmekte, ve bu filtre ile difüzyon MRG’de karşılaşılan düşük sinyal-gürültü oranı ve hareket kaynaklı faz sorunlarına eş zamanlı bir çözüm sunulmaktadır. Sevgi’nin bu konudaki makalesi yakın zamanda Magnetic Resonance in Medicine dergisinde yayınlanmıştı (şu linkten erişilebilir). Sevgi, Eylül ayından itibaren Kaliforniya Üniversitesi, Los Angeles’da (UCLA) doktora çalışmalarına başlayacaktır.