MASTER TEZ SUNUMU: SERHAT İLBEY

Serhat İlbey yüksek lisans tezini 20 Nisan 2018’de başarılı bir şekilde sunmuştur. Tezinin başlığı “FAST CALIBRATION AND IMAGE RECONSTRUCTION FOR MAGNETIC PARTICLE IMAGING” şeklindedir. Bu tez çalışması UMRAM ile ASELSAN’ın ortak projesi çerçevesinde gerçekleşmiştir, ve Yrd. Doç. Dr. Emine Ülkü Sarıtaş ve Dr. Can Barış Top’un eş-danışmanlığında yürütülmüştür. Bu tezde kodlu kalibrasyon sahneleri ve sıkıştırılmış algılamara yöntemleri kullanarak normalde çok uzun süren kalibrasyon ölçümlerinin yüksek oranda hızlandırılması, ve böylelikle Manyetik Parçacık Görüntüleme’de yüksek kaliteli görüntü geriçatımı elde edilmesi önerilmiştir. Serhat doktora çalışmalarına UMRAM bünyesinde devam edecektir.