Yeni Öğretim Üyesi: Dr. Burcu Ayşen Ürgen

UMRAM ve Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü yeni öğretim üyesi: Dr. Burcu Ayşen Ürgen

Burcu Ayşen Ürgen, 2015 yılında Kaliforniya Üniversitesi San Diego (ABD), Bilişsel Bilimler alanında doktora derecesini aldı. Doktora öncesinde Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) Bilişsel Bilimler alanında yüksek lisans yaptı. Doktora çalışmasını takiben Parma Üniversitesi (İtalya) Nörobilim Anabilim Dalında Profesör Guy A. Orban ile doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. Ürgen’in birincil araştırma alanı, biyolojik hareket ve eylem algısına odaklanan insan görsel algısıdır. Davranışsal yöntemlere ek olarak, görsel algının nöral temelini incelemek için fMRI, EEG ve intrakranyal kayıtları içeren çok çeşitli invazif ve invazif olmayan görüntüleme teknikleri kullanmaktadır. Araştırmaları, makine öğrenimi, bilgisayar görüşü ve etkili bağlantı dahil olmak üzere gelişmiş hesaplama tekniklerini kullanmaktadır. Temel bilişsel sinirbilim araştırmalarının yanı sıra Dr. Ürgen, robotlar gibi yapay ajanlarla başarılı etkileşime yol açan insan faktörlerini araştırmak için sosyal robotik ve bilişsel sinirbilim arasında disiplinler arası bir araştırma yürütmektedir.

Profil için: https://umram.bilkent.edu.tr/index.php/teams/burcu-ayse-urgen/
Kişisel web sitesi: http://burcu.urgen.bilkent.edu.tr
Laboratuvar web sitesi: http://www.ccn.bilkent.edu.tr