Dr. Tolga Cukur Doçent oldu

Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Tolga Çukur, Doçent kadrosuna terfi etti.

Doç. Dr. Tolga Çukur, Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden fakülte birincisi olarak lisans derecesini (2003) aldı. “Stanford Graduate Fellowship” bursu ile Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisans (2005) ve doktora (2009) çalışmalarını tamamladı. Devamında Kaliforniya Üniversitesi Berkeley, Helen Wills Nörobilim Enstitüsü’nde doktora sonrası araştırmalarını (2010-2013) gerçekleştirdi. 2013 yılından itibaren Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmakta, araştırmalarını Ulusal Manyetik Rezonans Araştırma Merkezi (UMRAM) ile Aysel Sabuncu Beyin Araştırmaları Merkezi’nde yürütmektedir.

Dr. Çukur’un aldığı ödüller arasında 2017 IEEE Türkiye Araştırma Teşvik Ödülü,  2017 Bilim Akademisi BAGEP, 2017 Bilim Kahramanları Derneği Genç Bilim Adamı ödülü, 2015 TÜBA-GEBİP, 2015 EMBO Installation Grant ve 2013 Marie Curie Reintegration Grant bulunmaktadır.

Dr. Çukur’un araştırmaları yenilikçi biyomedikal görüntüleme, makine ve derin öğrenme tekniklerinin biyoloji ve tıp alanlarındaki uygulamaları üzerinde odaklanmıştır.