UMRAM MR GÖRÜNTÜLEME CİHAZI COVID-19 İÇİN HİJYEN PROSEDÜRLERİ

MR kullanıcılarının, katılımcıların, hastaların, hayvan dostlarımızın ve UMRAM’ da çalışan herkesin güvenliği için aşağıdaki hijyen prosedürleri hazırlanmıştır. Herkesin kesinlikle bu kurallara uyması GEREKMEKTEDİR. Bu kurallara uymayanların cihazı kullanımları YASAKLANACAKTIR. Aşağıda belirtilen kurallar hijyen ile ilgili prosedürlerdir. MR kullanımı sırasında metallerin
ve MR uyumlu implantların kontrolü, kişilerden onam alınması gibi diğer tüm prosedürlerin her zaman olduğu gibi uygulanmaya devam etmesi gerekmektedir. Bu kurallar duyurulmaları ile birlikte yürürlüğe girer ve bir sonraki duyuruya kadar geçerli kalırlar.

Genel prosedürler:
Belgenin geri kalanında “MR odası” MR cihazının bulunduğu odayı ifade eder. “MR sahası”, MR odası ile kontrol odasının tümünü ifade eder.
Aşağıda belirtilenlerin yerine getirilmesi kesinlikle zorunludur.
● İnceleme türü (fantom, insan veya hayvan) rezervasyon yaparken takvimde belirtilmelidir.
● İnsan veya hayvan içeren incelemeler arasında en az 4 saatlik bir boşluk olması gerekmektedir.
● Sadece fantom içeren incelemelerden sonra en az 1 saatlik bir boşluk olması gerekmektedir.
● Kullanıcılar ek boşluk süresi için ayrıca ücretlendirilmeyecektir. Ancak, kullanıcıların bu ek boşluk sürelerini “CİHAZI KULLANMAYIN!” notu ile takvimde belirtmeleri gerekmektedir.
● Boşluk süresinin, herhangi bir ek inceleme, analiz veya MR sahasında herhangi bir çalışma için kullanılmaması gerekmektedir. Kullanıcıların incelemelerini tamamlamaları ve randevularının sonunda MR sahasını terk etmeleri gerekmektedir.
● Kullanıcıların grip benzeri semptomları olmamalıdır. Örnek bir kontrol listesi aşağıda verilmiştir. Herhangi bir soruya pozitif cevap veren olursa, çalışma ertelenmelidir.
● Kullanıcıların her zaman ağız ve burnu kapatan yüz maskesi takmaları gerekmektedir.
● Kullanıcıların MR sahasına girmeden önce ellerini yıkamaları ve kurutmaları gerekmektedir.
● MR sahasına girdikten sonra kullanıcıların ellerini dezenfekte etmeleri ve eldiven giymeleri gerekmektedir ve sonrasında kişisel eşyalarına dokunmamalıdırlar.
● Maskeler ve eldivenler UMRAM tarafından sağlanacaktır.
● Kullanılan, dokunulan, solunan veya başka herhangi bir şekilde etkileşime girilen tüm nesne ve yüzeylerin inceleme sonunda dezenfekte edilmesi gerekmektedir. Dezenfektan maddeleri UMRAM tarafından sağlanacaktır. Yardıma ihtiyacınız olursa, teknik personelimiz dezenfektanları uygulamak için size rehberlik edecektir, bu konuda kendilerinden yardım isteyiniz.
● Tüm atıkların, MR sahasının dışına yerleştirilen tıbbi atık kutusuna atılması gerekmektedir. Teknik personelimiz atık kutusunu bulmanıza yardımcı olacaktır.

● Maske ve eldivenlerin tekrar kullanılmaması ve çıkarıldıklarında yenilerinin kullanılması gerekmektedir. .
● Eldivenlerin dış yüzeyleri cilde temas etmeyecek şekilde çıkarılmaları gerekir; iç yüzeyi dışa doğru çevirin, böylece diğer eldivenin dış yüzeyinin üzerini kapatarak çıkarın.
● Kişisel eşyaların konsol masa ve sandalyelerine bırakılmaması gerekmektedir. Dolaplarda uygun şekilde saklanmalı veya MR sahasındaki yeni masaya konmalıdır.
● Su dahil her türlü yiyecek ve içecek tüketimi yasaktır. İnsan katılımcıların veya hastaların gerekirse inceleme ile ilgili ilaçlarını almasına izin verilebilir. Bunun için tek kullanımlık kaplar kullanılmalıdır.
● İnsan katılımcıların, hastaların veya hayvanların temas edeceği yatak, baş yastıkları gibi tüm yüzeylerin uygun şekilde örtülmesi gerekmektedir. Aşağıdaki kurallara uymaya azami özen gösterilmelidir.
● Kullanıcılar aralarında 1,5 m mesafe bırakmalıdırlar.
● Kullanıcılar ciltlerini açıkta bırakmayan uzun giysiler giymelidir.
● İncelemenin niteliğinden dolayı gerekli olmadıkça MR sahasında ikiden fazla kullanıcı bulunmamalıdır.
● Ellerini sık sık yıkaması ve dezenfekte etmesi gereken kullanıcıların cilt bakım
ürünleri kullanmaları önerilir.

İnsan katılımcı ve hasta (HPP) prosedürleri:
İnsan katılımcılar için aşağıda belirtilenlerin yerine getirilmesi kesinlikle zorunludur.
● HPP’lerle önceden iletişime geçilerek grip benzeri semptomları olmadığından emin olunmalıdır. Örnek bir kontrol listesi aşağıda verilmiştir. Herhangi bir soruya pozitif cevap verilirse incelemenin ertelenmesi gerekmektedir..
● Aynı çalışmayla ilgili olsalar bile, iki HPP’nin incelemeleri arasında en az 4 saatlik bir boşluk olmalıdır.
● UMRAM dışından gelen HPP’ler binanın dışında karşılanmalıdır.
● HPP’lerin vücut ısısı binanın içine girmeden önce ölçülmelidir. Ölçüm cihazı UMRAM tarafından sağlanacaktır.
● HPP’lerin binaya girmeden önce maske takmaları zorunludur. HPP inceleme sırasında maske takacaksa ve maskenin metal bir parçası varsa MR görüntülerinde artefaktlar oluşturabilir. Bu bir sorun yaratacak ise, binaya girmeden önce HPP’den maskelerinin metal kısımlarını çıkarmasını isteyin.
● Ellerini yıkamaları ve kurutmaları için HPP’ler tuvaletlere yönlendirilmelidir.
● HPP’lere MR sahasına girerken eşlik edilmelidir.
● MR sahasına bir seferde yalnızca bir HPP kabul edilmelidir.
● HPP’ler üzerlerindeki tüm eşyalarını çıkarmalı ve MR sahasındaki dolaplara veya masaya güvenli bir şekilde bırakılmalıdır.
● HPP’lerin tıbbi önlük giymeleri zorunludur. Bu önlükler UMRAM tarafından sağlanacaktır. Önlük, HPP’lerin kıyafetleri üzerine giyilebilir.
● HPP’ler ellerini dezenfekte etmeli ve daha sonra hiçbir şeye dokunmamalıdır.
● Gerekirse, HPP’ye MR sahasında bir refakatçi eşlik edebilir. Diğer ziyaretçilerin bekleme salonunda kalmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları gerekmektedir.

● Kullanıcı ile HPP arasındaki mesafe, HPP’yi yatağa yerleştirip bobinleri takmak da dahil olmak üzere her zaman için mümkün olduğu kadar uzun tutulmalıdır. İncelemenin doğası gereği gerekmedikçe HPP’yi yalnızca bir kullanıcı hazırlamalı ve cihaz içine göndermelidir.
● HPP’ler kulak tıkaçlarını kendileri takmalıdır. Aşağıdaki kurallara uymaya azami özen gösterilmelidir.
● HPP’ler mümkünse imzalı onay formlarını yanlarında getirmelidir. Bu mümkün değilse, HPP’lere MR sahasında form sağlanmalıdır. Form, MR sahasına yerleştirilen yeni masa üzerinde imzalanmalıdır. HPP’ler kağıtları imzalamak için kendi kalemlerini kullanmalıdır. Kalemleri yoksa, kendilerine dezenfekte edilmiş bir kalem sağlanmalıdır.
● HPP’lerin MR sahasında konsol masasının bulunduğu kısma girmesine izin verilmemelidir. Bu bölüm sadece kullanıcılar için ayrılmıştır
● HPP’ler inceleme sırasında maske takmalıdır. Ancak artefakt veya kafa hareketlerinden kaçınmak mümkün değilse, HPP’ler maskelerini yatağa yerleştirilmeden hemen önce çıkarabilir.
● HPP’nin incelemenin doğası gereği maske takamaması durumunda, kullanıcının ekstra dikkat göstermesi ve tam yüz koruyucu şeffaf bir siperlik giymesi tavsiye edilir. Bu siperlikler UMRAM tarafından sağlanacaktır.

Grip belirtisi kontrol listesi:
1. Son 14 gün içinde ateşiniz oldu mu? Evet / Hayır
2. Son 14 gün içinde kuru öksürük şikayetiniz oldu mu ? Evet / Hayır
3. Son 14 gün içinde herhangi bir akut kas probleminiz/uzuv ağrınız oldu mu? Evet / Hayır
4. Son 14 gün içinde akut bir baş ağrınız oldu mu? (Sık sık baş ağrısı yaşıyorsanız, baş ağrısının her zamanki gibi hissedilmesi durumunda “Hayır” cevabını verin) Evet / Hayır
5. Son 14 gün içinde tat, lezzet ve ya koku alma hissinde ani değişiklikler oldu mu? Evet / Hayır
6. Son 14 gün içinde akut ishal geçirdiniz mi? Evet / Hayır
7. Son 14 gün içinde şüpheli diğer vakalarla görüştünüz mü? Evet / Hayır
8. Son 14 gündür yurt dışında bulundunuz mu? Evet / Hayır

Hayvan İnceleme Prosedürleri:
● Hayvanlar, aksi gerekli olmadıkça, MR sahasına yan kapıdan alınmalıdır.
● Bir hayvan çalışmasından sonra 4 saatlik bir boşluk olması zorunludur. Bir hayvan çalışması sırasında 1’den fazla hayvan denek olabilir.