Master Tez Sunumu: Bilal Tasdelen

Bilal Taşdelen, “EŞ ZAMANLI ALICI VERİCİ YAPILI GÖRÜNTÜLEME İÇİN DİNAMİK AYRIŞTIRMA VE GÜRÜLTÜ ANALİZİ” başlıklı yüksek lisans tezini sundu.

Özet: Eş zamanlı alıcı-vericili MR görüntülemede, uyarı darbesinin alınan sinyale bulaşmasının yanı sıra, verici yapısından gürültü ve istenmeyen bozulmalar da alınan sinyale sızar ve görüntü kalitesini düşürür. Burada, bu bulaşmış gürültünün ve verici yükselteci kazancının özellikleri, verici yapısı gürültü yoğunluğu, ayrıştırma performansı ve görüntüleme bant genişliği incelenmiştir. Yüksek ayrıştırma sağlamanın ve alakalı parametrelerin özenle seçilmesinin önemi gösterilmiştir. Alıcı-verici ayrıştırması, bir vektör modülatörü ile birlikte bir ayrıştırma algoritması kullanılarak sağlanmıştır. Yüksek ayrıştırma ile birlikte darbeli MRG’de olduğu gibi, bulaşan verici gürültüsü, baskın gürültü kaynağı imge elde etme gürültü seviyesi baskın olana kadar düşürülmüştür. Türetilmiş gürültü-verici parametre ilişkisini doğrulamak için farklı kazanç ve gürültü özelliklerine sahip yükselteçlerin kullanıldığı deneyler yapılmıştır. Önerilen teknik ile birlikte, analog alanda 80 dB’den fazla ayrıştırma sağlanmıştır. Verici yapısından sızan gürültü ve bozulmalar azaltılmıştır. Gereken ayrıştırma miktarının sağlanmasında en önemli rolu oynayanın verici kazancı olduğu, yükselteç gürültüsünün fazla katkı sağlamadığı gösterilmiştir.

Ek olarak, yukarda bahsedilen aktif ayrıştırma tekniği, Manyetik Parçacık Görüntülemede (MPG) direk-beslemenin aktif olarak silinmesi için uyarlanmıştır. Temel frekansta tespit yeteneğinin önemli bir oranda (40~dB’ye kadar) arttığı ev yapımı bir rastgele dalga biçimi relaksometresinde gösterilmiştir.

 

Sunum videosunu izlemek için youtube kanalımızı ziyaret edebilirsiniz: https://www.youtube.com/watch?v=3zHAllZAHp4