Cerebrospinal fluid velocity changes of idiopathic scoliosis: A preliminary study on 3-tesla PC-MRI and 3D-SPACE-VFAM data

Dr. Algın ve ekibinin yeni çalışması yayınlandı.

Prof. Dr. Oktay ALGIN ve birlikte çalıştıkları bilim adamlarının son zamanlarda yaptıkları yeni bir araştırma ‘Child’s Nervous System’ adlı bilimsel dergide yayınlandı.

Cerebrospinal fluid velocity changes of idiopathic scoliosis: A preliminary study on 3-tesla PC-MRI and 3D-SPACE-VFAM data’ adlı öncü çalışmada; idiyopatik skolyoz hastalarının beyin omurilik sıvısındaki akım dinamiklerinin aynı yaştaki normal hastalardan belirgin olarak farklı olduğu saptandı. Üç-tesla ilaçsız MR teknikleri ile kolaylıkla saptanabilen bu akım değişikliklerinin tedavi planlamasında da faydalı olabileceği öngörülmekte ve bu konudaki ek çalışmalar devam etmektedir. Devam eden çalışmalarda aynı tekniklerin diğer skolyoz tiplerindeki faydaları da Dr. Algın ve ekibi tarafından araştırılmaktadır.

İlgili makaleye aşağıdaki siteden ulaşılabilir;

https://link.springer.com/journal/381/online-first