UMRAMda insan beyninin yapısal ve işlevsel mimarisinin genetik kökenli merkezi sinir sistemi bozuklukları incelenecek

Katja Doerschner ve arkadaşlarının hazırladıkları TÜBİTAK 1001 projesi kabul edildi. Projenin başlığı “İnsan beyninin yapısal ve işlevsel mimarisinin genetik kökenli merkezi sinir sistemi bozuklukları incelenerek araştırılması.” Dr. Doerschner araştırma konusunu şöyle özetlemiş.

Akıl üzerine yapılan çalışmaların en temel içgörülerden birisi kortekste fonksiyonel lokalizasyon kavramı olmuştur. Bu fikir ilk bilimsel desteğini Paul Broca’nın yeni ufuklar açan ve konuşma fonksiyonunun sol ventroposterior frontal girusta konuşlandığını gösteren çalışmasından almıştır. Bu çalışma insanın bilişsel konuşma yeteneğini anlamamızda dönüm noktası oluşturmuştur. Bu buluş, hafıza ve nesne tanıma gibi belli bilişsel fonksiyonların uzmanlaşmış kortikal bölgelerde ve süreçlerde lokalize olduğu görüşünü destekleyen bir kanıt niteliğindedir. Sağlıklı insanlarda beyin işlevlerini anlamaya yönelik olarak, Broca’nın önderlik ettiği gibi, lezyonu olan hastalar üzerinde çalışmalar yürütmek nöropsikolojinin karakteristik özelliği olmuştur.

Devamını oku: UMRAMda insan beyninin…