Prof. Oğuz bir TÜBİTAK projesi aldı

Prof. Kader Karlı Oğuz UMRAMda epilepsi üzerinde yürüttüğü çalışmaları için TÜBİTAK 1001 proje desteği aldı. Prof. Oğuz proje özetinde söyle yazmış.

Erişkinlerdeki en sık fokal epilepsi tipi olan temporal lob epilepsisi(TLE)nin inme, tümör ve malformasyonlar gibi pek çok nedeni bulunmakla beraber, cerrahi serilerdeki en sık neden hippokampal skleroz (HS)dur ve Manyetik Rezonans Görüntüleme(MRG) ile tanısı genellikle mümkündür. Bu hastalardaetkilenen hemisphere özgü -postoperatif histopatolojik incelemelerle de desteklendiği gibi- MRG’deki hippokampal atrofiyle korele hafıza ve dil sorunları olur. HS’deki yapısal ve fonksiyonel değişiklikler hippokampüsün, hatta limbik sistemin dahi dışına uzanmaktadır.Hafıza ve dil sorunlarının etkilenen hippokampüsün içinde bulunduğu fonksiyonel ağ (network) ve beyaz cevher yolaklarıyla ilgili olduğu düşünülmektedir. Fakat bu bölgelerarası etkilerin hastaların klinik bulgularıyla ilişkisi, normal bireylerden hangi düzeylerde farklılıklar gösterdiği ve cerrahi sonrası prognoza olan etkisi ise henüz aydınlığa kavuşmamıştır.

Devamını oku: Prof. Oğuz bir TÜBİTAK…