Ultra-Thin, Flexible, Passive RF Resonator Marker for MRI

UMRAM araştırmacıları UNAM araştırma merkeziyle birlikte MRM
dergisinde yeni bir çalışma yayınkadı. Bu çalışma, MRG
sistemlerinde kılavuzlama amaçlı kullanılan endüktif kuplajlı,
ultra-ince, esnek ve pasif bir RF rezonatörü sunmaktadır.
Rezonatör üretiminde standart mikrofabrikasyon işlemi uygulandı.
Önerilen işaretleyici, 8 mm’lik bir kenar uzunluğuna sahip bir kare
şeklinde, iki metal hattan oluşur ve üst ve alt hatlar birbirlerine
bir yol ile bağlanır. 3T MRI referans işaretleme prosedürü fantom
ve ex-vivo şeklinde test edildi ve daha sonra işaretci performansı
kilinik insan MRG deneyinde değerlendirildi. Bu kablosuz esnek RF
rezonant işaretci ultra-ince ve esnek yapısı sayesinde vücudun
çeşitli yerlerinde anatomik işaretleme ve kılavuzlama için
yüksek fizibilite ile etkin ve güvenli MR görselleştirme imkanı
sunar.