Z-Gradyan Dizisi Kullanılarak Tek Bantlı RF Darbe ile Çoklu Kesit Uyarımı

UMRAM araştırmacıları, “A z-gradient array for simultaneous multi-slice excitation with a single band RF pulse” isimli yeni bir makele yayınladı. Bu çalışmada, z-gradyan dizisi kullanılarak çoklu kesitlerin tek bantlı RF darbe ile uyarılabileceği gösterildi. Çoklu kesit görüntüleme, görüntüleme süresini azaltması veya sinyal gürültü oranını artırması nedeni ile son yıllarda sıklıkla kullanılmaya başlandı. Geleneksel yöntemlerde, çoklu kesitlerin uyarımı çok bantlı RF darbe ile sağlanıyor. Fakat çok bantlı RF darbeler, tepe voltajını, tepe gücünü ve özgül soğurulma hızını (SAR) artırmaktadır. Dolayısıyla çok bantlı RF darbelerin tasarımı güç yükselteçleri veya SAR kaynaklı hasta güvenliği açısından limitlenmektedir. Bu çalışmada, uzaysal olarak periyodik gradyan alanlar z-gradyan dizisi kullanılarak yaratılmış ve böylece birçok kesit konumu tek bantlı bir RF darbe ile uyarılabilmiştir. Dolayısıyla tepe gücü, tepe voltajı, SAR veya RF darbe süresinin artması engellenmiştir. Yenilikçi z-gradyan dizisi, 9 kanallı bir z-gradyan dizisi, Tx/Rx RF sargı, 9 gradyan güç yükselteci ve control devrelerinden oluşmaktadır. Tasarım yöntemleri ve farklı koşulların performans değerlendirmeleri çalışma kapsamında incelenmiştir. Son olarak, MR deneyleri önerilken yöntemin başarılı bir şekilde tek bantlı RF darbe ile çoklu kesit uyarımı sağlayabildiğini doğrulamıştır.